Home > C / C++ > Học C++ căn bản và nâng cao > Sự khác nhau giữa endl và \n trong C++

Sự khác nhau giữa endl và \n trong C++

Bài này mình sẽ giải thích sự khác nhau giữa endl\n trong C++, cả hai lệnh tuy đều có công dụng là xuống hàng mới nhưng về cách dùng thì có một số điểm khác biệt.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

Về cơ bản thì cả hai lệnh đều có công dụng là xuống hàng, tuy nhiên lệnh endl sẽ có tốc độ xử lý chậm hơn so với lệnh \n. Nhưng câu hỏi đặt ra là chậm hơn thì tại sao phải sử dụng? Có hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu bạn đang cần quan tâm đến tốc độ thì hãy sử dụng endl.

Trường hợp 2: Khi ta sử dụng endl, nếu chương trình bị crash lệnh cout vẫn in ra kết quả, nhưng khi sử dụng \n thì không in ra. Vì vậy nếu bạn cần code debug thì nên sử dụng endl.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Using namespace std trong C++ là gì?
Sự khác nhau giữa endl và \n trong C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP