Home > C / C++ > Học C++ > Sự khác nhau giữa endl và \n trong C++
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Sự khác nhau giữa endl và \n trong C++

Bài này mình sẽ giải thích sự khác nhau giữa endl\n trong C++, cả hai lệnh tuy đều có công dụng là xuống hàng mới nhưng về cách dùng thì có một số điểm khác biệt.

Về cơ bản thì cả hai lệnh đều có công dụng là xuống hàng, tuy nhiên lệnh endl sẽ có tốc độ xử lý chậm hơn so với lệnh \n. Nhưng câu hỏi đặt ra là chậm hơn thì tại sao phải sử dụng? Có hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Nếu bạn đang cần quan tâm đến tốc độ thì hãy sử dụng endl.

Trường hợp 2: Khi ta sử dụng endl, nếu chương trình bị crash lệnh cout vẫn in ra kết quả, nhưng khi sử dụng \n thì không in ra. Vì vậy nếu bạn cần code debug thì nên sử dụng endl.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Using namespace std trong C++ là gì?
Sự khác nhau giữa endl và \n trong C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP