banner jpg
STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Using namespace std trong C++ là gì?

Cho mình hỏi từ khóa using namespace std; trong C++ có công dụng gì? Tại sao các ứng dụng C++ đều có sử dụng từ khóa này?

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc khi học lập trình C++ cơ bản. Và trước khi hiểu ý nghĩa của nó thì bạn phải hiểu một chút về namespace đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Từ khóa using namespace được dùng để khai báo sử dụng một namespace nào đó. Một namespace trong C++ có nghĩa là một không gian riêng nào đó, và các đoạn code trong mỗi namespace là tách biệt lẫn nhau.

Ví dụ bạn cần tạo ra hai lớp trùng nhau như sau:

// lib1.h
class String
{
};

// lib2.h
class String
{
};

Nếu bạn không đặt hai class này nằm trong hai namespace khác nhau thì nó sẽ bị lỗi khai báo trùng tên class ngay.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Quay trở lại với câu hỏi using namespace std trong C++ là gì thì mình giải thích thế này:

std là một namespace chứa các thư viện chuẩn của C++, trong namespace này có rất nhiều hàm hữu ích giúp bạn viết mã nguồn dễ dàng hơn rất nhiều so với ngôn ngữ C.

Tức nếu không khai báo dòng đó thì bạn sẽ sử dụng hàm cout dạng như sau:

std::cout("string");

Nhưng khi bạn khai báo dòng đó rồi thì chỉ cần viết đơn giản như sau:

cout('string');

C++ sẽ tự hiểu là bạn đang có sử dụng namespace std nên tự áp đặt lên hàm cout.

Sau này bạn muốn sử dụng thêm namespace khác thì cũng sử dụng cú pháp này nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top