STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Using namespace std trong C++ là gì?

Cho mình hỏi từ khóa using namespace std; trong C++ có công dụng gì? Tại sao các ứng dụng C++ đều có sử dụng từ khóa này?

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc khi học lập trình C++ cơ bản. Và trước khi hiểu ý nghĩa của nó thì bạn phải hiểu một chút về namespace đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Từ khóa using namespace được dùng để khai báo sử dụng một namespace nào đó. Một namespace trong C++ có nghĩa là một không gian riêng nào đó, và các đoạn code trong mỗi namespace là tách biệt lẫn nhau.

Ví dụ bạn cần tạo ra hai lớp trùng nhau như sau:

// lib1.h
class String
{
};

// lib2.h
class String
{
};

Nếu bạn không đặt hai class này nằm trong hai namespace khác nhau thì nó sẽ bị lỗi khai báo trùng tên class ngay.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Quay trở lại với câu hỏi using namespace std trong C++ là gì thì mình giải thích thế này:

std là một namespace chứa các thư viện chuẩn của C++, trong namespace này có rất nhiều hàm hữu ích giúp bạn viết mã nguồn dễ dàng hơn rất nhiều so với ngôn ngữ C.

Tức nếu không khai báo dòng đó thì bạn sẽ sử dụng hàm cout dạng như sau:

std::cout("string");

Nhưng khi bạn khai báo dòng đó rồi thì chỉ cần viết đơn giản như sau:

cout('string');

C++ sẽ tự hiểu là bạn đang có sử dụng namespace std nên tự áp đặt lên hàm cout.

Sau này bạn muốn sử dụng thêm namespace khác thì cũng sử dụng cú pháp này nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top