Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Học C++

Quảng cáo

Using namespace std trong C++ là gì?

Cho mình hỏi từ khóa using namespace std; trong C++ có công dụng gì? Tại sao các ứng dụng C++ đều có sử dụng từ khóa này?

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc khi học lập trình C++ cơ bản. Và trước khi hiểu ý nghĩa của nó thì bạn phải hiểu một chút về namespace đã nhé.

Từ khóa using namespace được dùng để khai báo sử dụng một namespace nào đó. Một namespace trong C++ có nghĩa là một không gian riêng nào đó, và các đoạn code trong mỗi namespace là tách biệt lẫn nhau.

Quảng cáo

Ví dụ bạn cần tạo ra hai lớp trùng nhau như sau:

// lib1.h
class String
{
};

// lib2.h
class String
{
};

Nếu bạn không đặt hai class này nằm trong hai namespace khác nhau thì nó sẽ bị lỗi khai báo trùng tên class ngay.

Quay trở lại với câu hỏi using namespace std trong C++ là gì thì mình giải thích thế này:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

std là một namespace chứa các thư viện chuẩn của C++, trong namespace này có rất nhiều hàm hữu ích giúp bạn viết mã nguồn dễ dàng hơn rất nhiều so với ngôn ngữ C.

Quảng cáo

Tức nếu không khai báo dòng đó thì bạn sẽ sử dụng hàm cout dạng như sau:

std::cout("string");

Nhưng khi bạn khai báo dòng đó rồi thì chỉ cần viết đơn giản như sau:

cout('string');

C++ sẽ tự hiểu là bạn đang có sử dụng namespace std nên tự áp đặt lên hàm cout.

Sau này bạn muốn sử dụng thêm namespace khác thì cũng sử dụng cú pháp này nhé.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top