Home > Java > Java core > Java - So sánh sự khác nhau giữa Iterator và ListIterator?
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - So sánh sự khác nhau giữa Iterator và ListIterator?

So sánh sự khác nhau giữa Iterator và ListIterator?

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Giữa Iterator và ListIterator có 2 điểm khác nhau chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Iterator được sử dụng để duyệt qua các Interface Collections như List và Set, trong khi ListIterator chỉ được sử dụng để duyệt qua List.

Thứ hai: Iterator chỉ có thể duyệt qua các phần tử theo một hướng (từ đầu đến cuối danh sách), trong khi ListIterator có thể duyệt qua các phần tử theo 2 hướng (từ đầu đến cuối danh sách và ngược lại).

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh sự khác nhau giữa Iterator và ListIterator?
Java - Bài tập tương tác với 2 List

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP