Java - So sánh sự khác nhau giữa Iterator và ListIterator?

So sánh sự khác nhau giữa Iterator và ListIterator?

Loading...

Bài giải

Giữa Iterator và ListIterator có 2 điểm khác nhau chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Iterator được sử dụng để duyệt qua các Interface Collections như List và Set, trong khi ListIterator chỉ được sử dụng để duyệt qua List.

Thứ hai: Iterator chỉ có thể duyệt qua các phần tử theo một hướng (từ đầu đến cuối danh sách), trong khi ListIterator có thể duyệt qua các phần tử theo 2 hướng (từ đầu đến cuối danh sách và ngược lại).

 

Câu hỏi và bài tập

Nguồn: freetuts.net

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
BẢN TIN/THÔNG BÁO
BẢN TIN/THÔNG BÁO X