STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Nhập tháng số in ra tên tháng

Nhập vào một số từ bàn phím in ra màn hình tên tháng dạng: "tên tháng bằng tiếng anh - tên tháng bằng tiếng việt".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán này rất đơn giản, các bạn kiểm tra một háng hợp lệ từ 1 đến 12, nếu khác các giá trị này thì tháng nhập không hợp lệ. Như vậy đây là bài toán rất đơn giản để cho các bạn làm quen với cấu trúc điều khiển switch case trong C++. Các bạn có thể tự giải và xem đáp án sau nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc điều khiển switch case trong C++ đề giải quyết bài toán trên như sau:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{

  int thang;
  cout << "Nhap thang bang so: ";
  cin >> thang;
  switch(thang)
  {
	  case 1:
	    cout << "  January - thang 1";
	    break;
	  case 2:
	    cout << "  February - thang 2";
	    break;
	  case 3:
	    cout << "  March - thang 3";
	    break;
	  case 4:
	    cout << "  April - thang 4";
	    break;
  	case 5:
	    cout << "  May - thang 5";
	    break;
  	case 6:
	    cout << "  June - thang 6";
	    break;
	  case 7:
	    cout << "  July - thang 7";
	    break;
	  case 8:
	    cout << "  August - thang 8";
	    break;
	  case 9:
	    cout << "  September - thang 9";
	    break;
	  case 10:
	    cout << "  October - thang 10";
	    break;
	  case 11:
	    cout << "  November - thang 11";
	    break;
	  case 12:
	    cout << "  December - thang 12";
	    break;
	  default:
	    cout << "  Thang vua nhap khong hop le";
	    break;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập tháng bằng 5:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex switch case 1 JPG

Khi nhập tháng bằng 16:

ex switch case 2 JPG

Khi nhập tháng là hello:

ex switch case 3 JPG

5. Bài tập switch case c++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top