banner jpg
STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

Hãy sử dụng lệnh switch case trong C++ để xây dựng menu cho một chương trình đơn giản.

Tạo một menu cho ứng dụng quản lý sinh viên, cho phép người dùng chọn bốn hành động: Xem danh sách, thêm, xóa, sửa, thoát khỏi ứng dụng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này mình chỉ hướng dẫn xây dựng menu thôi nhé, còn những đoạn code chính về xử lý sinh viên thì mình không viết, vì các bạn chưa học những kiến thức về xử lý mảng nâng cao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Chuong trinh xay dung menu quan ly sinh vien" << endl;
  cout << "Hay chon menu sau:" << endl;
  cout << "Nhap 1: de xem danh sach sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 2: de them sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 3: de xoa sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 4: de sua sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 0: de thoat khoi ung dung" << endl;

  int control;
  cin >> control;

  switch (control){
    case 1:
      cout << "Ban da chon xem danh sach sinh vien" << endl;
      // Code xem danh sach sinh vien
      break;
    case 2:
      cout << "Ban da chon them sinh vien" << endl;
      // Code them sinh vien
      break;
    case 3:
      cout << "Ban da chon xoa sinh vien" << endl;
      // Code xoa sinh vien
      break;
    case 4:
      cout << "Ban da chon sua sinh vien" << endl;
      // Code sua sinh vien
      break;
    default :
      cout << "Ban chon thoat khoi chuong trinh" << endl;
  }
 	
  return 1;
}

Chạy chương trình lên thì bạn sẽ thấy giao diện dạng như sau:

menu quan ly sinh vien JPG

5. Bài tập switch case c++

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top