STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng lệnh switch-case C++ để xây dựng menu

Hãy sử dụng lệnh switch case trong C++ để xây dựng menu cho một chương trình đơn giản.

Tạo một menu cho ứng dụng quản lý sinh viên, cho phép người dùng chọn bốn hành động: Xem danh sách, thêm, xóa, sửa, thoát khỏi ứng dụng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này mình chỉ hướng dẫn xây dựng menu thôi nhé, còn những đoạn code chính về xử lý sinh viên thì mình không viết, vì các bạn chưa học những kiến thức về xử lý mảng nâng cao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Chuong trinh xay dung menu quan ly sinh vien" << endl;
  cout << "Hay chon menu sau:" << endl;
  cout << "Nhap 1: de xem danh sach sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 2: de them sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 3: de xoa sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 4: de sua sinh vien" << endl;
  cout << "Nhap 0: de thoat khoi ung dung" << endl;

  int control;
  cin >> control;

  switch (control){
    case 1:
      cout << "Ban da chon xem danh sach sinh vien" << endl;
      // Code xem danh sach sinh vien
      break;
    case 2:
      cout << "Ban da chon them sinh vien" << endl;
      // Code them sinh vien
      break;
    case 3:
      cout << "Ban da chon xoa sinh vien" << endl;
      // Code xoa sinh vien
      break;
    case 4:
      cout << "Ban da chon sua sinh vien" << endl;
      // Code sua sinh vien
      break;
    default :
      cout << "Ban chon thoat khoi chuong trinh" << endl;
  }
 	
  return 1;
}

Chạy chương trình lên thì bạn sẽ thấy giao diện dạng như sau:

menu quan ly sinh vien JPG

5. Bài tập switch case c++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top