STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tạo một máy tính đơn giản

Viết một chương trình tạo một máy tính đơn giản có các phép tính như cộng, trừ, nhân, chia.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập lần lượt toán hạng thứ nhất, toán tử và toán hạng thứ 2
 • Sử dụng cấu trúc điều khiển switch case cho toán tử, ví dụ switch(toanTu)
 • Có 4 trường hợp cho giá trị toán tử là +, -, *, /
 • Nếu giá trị toán tử là +, thực hiện phép cộng cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là -, thực hiện phép trừ cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là *, thực hiện phép nhân cho 2 toán hạng
 • Nếu giá trị toán tử là /, thực hiện phép chia cho 2 toán hạng. Trong trường hợp toán hạng thứ 2 là 0 thì thông báo không thể thực hiện phép chia cho 0
 • Nếu giá trị khác 4 giá trị trên thì thông báo toán tử không hợp lệ

Chúng ta cùng giải bài toán trên bằng cách sử dụng cấu trúc điều kiển switch case trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  char toanTu;
  float so1, so2, ketQua;
  bool kt = true;

  cout << "Nhap toan hang thu nhat: ";
  cin >> so1;
  cout << "Nhap toan tu: ";
  cin >> toanTu;
  cout << "Nhap toan hang thu hai: ";
  cin >> so2;

  switch(toanTu)
  {
    case '+': 
      ketQua = so1 + so2;
      break;
    case '-': 
      ketQua = so1 - so2;
      break;
    case '*': 
      ketQua = so1 * so2;
      break;
    case '/':
      if (so2 != 0) {
        ketQua = so1 / so2;
      } else {
        kt = false;
      }
      
      break;
    default: 
      printf("Toan tu khong hop le");
  }

  cout << "----------------------------" << endl;
  if (kt) {
    cout << so1 << " " << toanTu << " " << so2 << " = " << ketQua << endl;
  } else {
    cout << "Khong the thuc hien phep chia cho 0" << endl;
  }
  
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi thực hiện phép cộng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex switch case 1 JPG

Khi thực hiện phép trừ:

ex switch case 2 JPG

Khi thực hiện phép nhân:

ex switch case 3 JPG

Khi thực hiện phép chia:

ex switch case 4 JPG

Khi thực hiện phép chia cho 0:

ex switch case 5 JPG

5. Bài tập switch case c++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top