TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình cho phép người dùng chọn đáp án đúng (câu hỏi 2)

Viết chương trình cho phép người dùng chọn 1 trong 4 đáp án a, b, c, d cho câu hỏi dưới đây. Nếu người dùng chọn đúng thì thông báo "Kết quả đúng!", nếu người dùng chon sai thì thông báo "Bạn chọn không đúng!", còn nếu người dùng nhập câu trả lời ngoài 4 đáp án a, b, c, d thì thông báo "Câu trả lời phải nằm trong 4 lựa chọn a, b, c hoặc d". Ngoài ra, người dùng có thể đoán được nhiều lần cho đến khi chọn được đáp án đúng hoặc có thể kết thúc chương trình nếu muốn.

Sau đây là câu hỏi:

Cách nào cho phép người dùng khai báo 1 giá trị số nguyên trong 4 đáp án sau?

a. int number = 123;

b. int number = "123";

c. int number = '1';

d. boolean number = 1;

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
Bài giải.
package vong_lap_do_while;

import java.util.Scanner;

public class ChonDapAnDung {

	public static void main(String[] args) {
		char result, con = 'y';
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Cách nào cho phép người dùng khai báo "
				+ "1 giá trị số nguyên trong 4 đáp án sau?");
		// dấu \" sẽ được hiển thị ra màn hình là "
		System.out.println("a. int number = 123;");
		System.out.println("b. int number = \"123\";");
		System.out.println("c. int number = '1';");
		System.out.println("d. boolean number = 1;");
		
		do {
			System.out.println("Nhập vào câu trả lời: ");
			result = scanner.next().charAt(0);
			
			if (result == 'a') {
				System.out.println("Kết quả đúng!");
				break;	// thoát khỏi vòng lặp nếu chọn đáp án đúng
			} else if (result == 'q') {
				// nếu người dùng nhấn phím 'q' thì sẽ kết thúc chương trình
				System.out.println("Thoát chương trình!");
			} else if (result == 'b' || result == 'c' || result == 'd') {
				System.out.println("Bạn chọn không đúng!");
			} else {
				System.out.println("Câu trả lời phải nằm trong 4 lựa chọn a, b, c hoặc d.");
			}
			System.out.println("Đoán lại? Nhấn phím y để tiếp tục, nhấn q để thoát!");
			con = scanner.next().charAt(0);
			if (con == 'q') {
				System.out.println("Thoát chương trình!");
			}
			
		} while (con == 'y'); // nếu người dùng nhấn phím 'y' thì quay lại thực hiện vòng lặp
	}

}

Lưu ý: Trong bài tập này tôi có sử dụng từ khóa break để khi người dùng nhập vào đáp án đúng thì sẽ chương trình sẽ kết thúc vòng lặp và bỏ qua các lệnh bên dưới. Sang bài sau, tôi sẽ nói rõ hơn về từ khóa này.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nếu người dùng chọn a (đáp án đúng):

ketqua baitapchondapandung PNG

Nếu người dùng chọn 1 trong 3 đáp án b, c, d (đáp án sai) thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra: nếu muốn đoán lại thì nhấn vào phím y, ngược lại nhấn phím q.

Trường hợp 1: Nhấn phím y để đoán lại.

ketqua baitapchondapansai1 PNG

Trường hợp 2: Nhấn phím q để thoát chương trình.

ketqua baitapchondapansai2 PNG

Nếu người dùng nhập câu trả lời ngoài 4 đáp án a, b, c, d. Đến đây người dùng có thể chọn trả lời tiếp hoặc không:

ketqua baitapchondapansai3 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải