TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình sắp xếp các phần tử của HashSet theo thứ tự tăng dần.

Viết chương trình sắp xếp các phần tử của HashSet theo thứ tự tăng dần.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Vì thứ tự các phần tử của HashSet được hiển thị một cách ngẫu nhiên, vì vậy chúng ta không thể sắp xếp các phần tử của nó theo cách giống với các Collections khác. Đoạn chương trình dưới đây sẽ minh họa cách sắp xếp HashSet:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	HashSet<String> hashSetString = new HashSet<>();
		
	// thêm các phần tử cho hashSetString
	hashSetString.add("Orange");
	hashSetString.add("Apple");
	hashSetString.add("Banana");
	hashSetString.add("Guava");
	hashSetString.add("Pear");
		
	System.out.print("Các phần tử có trong hashSetString trước khi sắp xếp: ");
	System.out.println(hashSetString);
		
	// Cách 1: Sắp xếp HashSet sử dụng List Interface
	List<String> listString = new ArrayList<>(hashSetString);
	Collections.sort(listString);
	System.out.print("Các phần tử có trong hashSetString sau khi sắp xếp sử dụng List: ");
	System.out.println(listString);
		
	// Cách 2: Sắp xếp HashSet sử dụng TreeSet
	TreeSet<String> treeSetString = new TreeSet<>(hashSetString);
	System.out.print("Các phần tử có trong hashSetString sau khi sắp xếp sử dụng TreeSet: ");
	System.out.println(treeSetString);
}

Trong cách 1, chúng ta tạo ra 1 List và thêm các phần tử của HashSet vào trong List. sau đó chúng ta sử dụng phương thức Collections.sort() để sắp xếp các phần tử của List này.

Trong cách 2, chúng ta tạo ra 1 TreeSet và thêm các phần tử của HashSet vào trong TreeSet bằng cách khai báo HashSet khi tạo mới 1 TreeSet (chi tiết về TreeSet tôi sẽ hướng dẫn trong bài sau). Mặc định TreeSet sẽ sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần, vì vậy chúng ta cũng sẽ có một HashSet có các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Trong 2 cách này, cách sử dụng TreeSet thì thích hợp hơn cách sử dụng List bởi vì TreeSet được tạo ra là để phục vụ cho mục đích này. Sau đây là kết quả biên dịch chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ketqua bai tap sap xep HashSet PNG

 

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top