CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách kết nối C# Winforms với Firebase. Đây là một nền tảng đám mây được sử dụng rất nhiều, nhất là trong lập trình di động.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Project Realtime Database và cách kết nối từ C# Winforms lên Project đó.

Firebase và Realtime Database là gì?

Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mấy - cloud. Giúp chúng ta đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu. Ngoài ra Firebase là dịch vụ đa năng và bảo mật cực kì tốt, hỗ trợ các hệ điều hành Android và IOS.

Realtime Database là dịch vụ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu người dùng thời gian thực. Ở đây người dùng có thể lưu trữ và lấy dữ liệu rất dễ dàng.

Cách tạo Project Realtime Database

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Project Realtime Database để sử dụng trong việc kết nối từ C# Winforms.

Bước 1: Sau khi Login vào Firebase, chúng ta sẽ thấy một giao diện như sau. Ở đây các bạn nhấn chọn vào Add project để tạo mới một project.

ConnectingFirebase 01 png

Sau khi tạo thành công project, các bạn sẽ được một giao diện như hình dưới đây.

ConnectingFirebase 02 png

Bước 2: Chọn vào mục RealTime Database, sau đó nhấn chọn Create Database để tạo mới.

ConnectingFirebase 06 png

Bước 3: Khi một cửa sổ mới hiện ra như dưới đây, các bạn chọn vào mục Start in test mode.

ConnectingFirebase 07 png

Bước 4: Sau khi nhấn Enable, một cửa sổ mới hiện ra như hình dưới là chúng ta đã tạo thành công.

*Lưu ý: có một đường link mình có khoanh đỏ lại, copy đường link này và lưu lại nhé, một lúc nữa chúng ta sẽ dùng đến nó.

ConnectingFirebase 08 png

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sau khi đã tạo thành công Project Realtime Database, chúng ta sẽ bắt đầu tạo Project C# Winforms để kết nối. Bây giờ chúng ta sẽ đi cài thư viện FireSharp cho project.

Các bạn vào mục Project chọn vào Manage NuGet Packages.

ConnectingFirebase 03 png

Sau đó chọn vào mục Browse và gõ FireSharp, chọn và cài đặt FireSharp.Serialization.JsonNet.

ConnectingFirebase 04 png

Đợi một lúc cho hệ thống cài đặt, khi nào hiện ra kết quả như hình dưới là thành công.

ConnectingFirebase 05 png

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu code để kết nối tới Firebase. Trước hết ta cần khai báo các thư viện cần sử dụng, bao gồm 3 thư viện.

using FireSharp.Config;
using FireSharp.Interfaces;
using FireSharp.Response;

Sau đó khai báo đối tượng IFirebaseConfig, với hai thành phần:

 • BasePath: Đường link dẫn tới Project Realtime Firebase mà ở Bước 4 chúng ta đã tạo (mình có nói các bạn lưu lại đường link này).
 • AuthSecret: Mã để truy cập vào Project của chúng ta (mình sẽ hướng dẫn lấy ngay bên dưới).

Hướng dẫn lấy mã AuthSecret:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng hình bánh xe, chọn vào Project settings.

ConnectingFirebase 10 png

Bước 2: Chọn vào mục Service accounts -> Database secrets, sau đó hiển thị mã bằng cách nhấn vào nút Show kế bên.

ConnectingFirebase 11 png

Bước 3: Copy đoạn mã và dán vào biến AuthSecret ở trong C#.

ConnectingFirebase 12 png

Sau khi hoàn thiện, ta được đối tượng IFirebaseConfig như sau:

IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
{
  AuthSecret = "qe3MTNbKJkuPRyJMCB7adruK8QUT9eplAFx9L8fG",
  BasePath = "https://fir-connecting-2ffd6-default-rtdb.firebaseio.com/"
};

Tiếp đến ta khai báo đối tượng IFirebaseClient.

IFirebaseClient client;

Và cuối cùng, ta truyền đối tượng IFirebaseConfig vào đối tượng IFirebaseClient. Xử lý thêm một chút, nếu kết quả trả về khác Null nghĩa là kết nối thành công, khi đó hiển thị thông báo ra màn hình.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  client = new FireSharp.FirebaseClient(config);

  if (client != null)
  {
    MessageBox.Show("Kết nối Firebase thành công !!!");
  }
}

Kết quả:

ConnectingFirebase 13 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using FireSharp.Config;
using FireSharp.Interfaces;
using FireSharp.Response;

namespace ConnectingFirebase
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
    {
      AuthSecret = "qe3MTNbKJkuPRyJMCB7adruK8QUT9eplAFx9L8fG",
      BasePath = "https://fir-connecting-2ffd6-default-rtdb.firebaseio.com/"
    };

    IFirebaseClient client;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      client = new FireSharp.FirebaseClient(config);

      if(client != null)
      {
        MessageBox.Show("Kết nối Firebase thành công !!!");
      }
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cách kết nối từ C# Winforms với Firebase. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms. Các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms

Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện TextChanged của…

Top