CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms. Đây là một sự kiện thông dụng được sử dụng nhiều trong các ứng dụng có chứa ListView.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ListView, cùng với đó là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo.

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView là gì?

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView là sự kiện xảy ra khi chỉ mục của Items được chọn đã được thay đổi.

Ví dụ chúng ta có một ListView với các môn học Java, C++. Khi người dùng chọn vào Java thì nội dụng này sẽ được hiển thị ở TextBox dựa vào chỉ mục index của Item này.

Để có thể hiểu rõ hơn các bạn hãy cùng mình tìm hiểu cách tạo và xử lý nó ở phần dưới đây nhé.

Cách tạo sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Để tạo được sự kiện SelectedIndexChanged ListView đầu tiên chúng ta cần thêm một ListView vào form với các Columns mà chúng ta muốn hiển thị.

Bước 1: Chuột phải vào ListView sau đó chọn Properties. Ở đây các bạn kéo xuống bên dưới chọn vào thuộc tính Collection Columns như hình dưới đây:

selected index changed 01 png

Bước 2: Một cửa sổ hiện ra, ở đây các bạn hãy tạo số columns tùy ý và nhập Text cho nó.

selected index changed 02 png

*Lưu ý: Để có thể hiển thị các columns ra màn hình, các bạn cần chỉnh thuộc tính View ở dạng Details nhé.

selected index changed 03 png

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo sự kiện SelectedIndexChanged ListView bằng một trong hai cách sau.

Cách 1: Nhấp chuột phải vào ListView sau đó chọn Properties, nhấn chọn biểu tượng sấm sét rồi đặt tên cho sự kiện SelectedIndexChanged.

selected index changed 04 png

Cách 2: Nhấp đúp chuột trái vào ListView, khi đó hệ thống sẽ tự động tạo sự kiện SelectedIndexChanged cho chúng ta.

Xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho sự kiện SelectedIndexChanged vừa được tạo ở trên. Dưới đây là một bài toán áp dụng sự kiện Click của Button và SelectedIndexChanged của ListView.

selected index changed 05 png

Giả sử mình có yêu cầu bài toán như sau:

 • ListView hiển thị danh sách các môn học và số tín chỉ được nhập từ hai TextBox.
 • Xử lý sự kiện Click cho các Button "Thêm", "Xóa", "Xóa hết", "Thoát" theo các chức năng tương ứng.
 • Khi người dùng chọn vào một môn học bất kỳ trên ListView, nội dung đó sẽ được hiển thị tương ứng trên TextBox (sự kiện SelectedIndexChanged).

Xử lý sự kiện cho các Button

Button "Thêm", khi người dùng nhấp vào thì thêm các nội dung ở TextBox vào ListView.

private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if ((string.IsNullOrEmpty(txtMonHoc.Text)) || (string.IsNullOrEmpty(txtTinChi.Text)))
  {
    MessageBox.Show("Vui lòng điền đủ thông tin");
  }
  else
  {
    ListViewItem item = new ListViewItem();
    item.Text = txtMonHoc.Text;
    listView1.Items.Add(item);

    ListViewItem.ListViewSubItem subitem = new ListViewItem.ListViewSubItem(item, (txtTinChi.Text));
    item.SubItems.Add(subitem);

    txtMonHoc.Clear();
    txtTinChi.Clear();
    txtMonHoc.Focus();
  }

}

Button "Xóa", khi người dùng chọn một môn học bất kỳ trong ListView và nhấn vào Button này sẽ xóa môn học đó khỏi ListView.

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
  {
    DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
    if (dl == DialogResult.OK)
    {
      listView1.Items.Remove(listView1.SelectedItems[0]);
      txtMonHoc.Clear();
      txtTinChi.Clear();
      txtMonHoc.Focus();
    }

  }
  else MessageBox.Show("Xóa lỗi");
}

Button "Xóa hết", khi người dùng nhất Button này sẽ xóa hết các môn học có trong ListView.

private void btnXoaHet_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa hết", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
  if (dl == DialogResult.OK)
  {
    listView1.Items.Clear();
    txtMonHoc.Clear();
    txtTinChi.Clear();
    txtMonHoc.Focus();
  }
}

Button "Thoát", khi người dùng nhấn Button, một thông báo sẽ hiện lên yêu cầu người dùng xác nhận có muốn thoát hay không.

private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DialogResult dg = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương trình", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
  if (dg == DialogResult.OK)
  {
    Application.Exit();
  }
}

Kết quả: Ở đây mình sẽ đưa ra kết quả minh họa của một vài chức năng, các chức năng còn lại các bạn có thể sử dụng code của mình để tham khảo nhé.

selected index changed 06 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace EventsListView
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnXoaHet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa hết", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
      if (dl == DialogResult.OK)
      {
        listView1.Items.Clear();
        txtMonHoc.Clear();
        txtTinChi.Clear();
        txtMonHoc.Focus();
      }
    }

    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if ((string.IsNullOrEmpty(txtMonHoc.Text)) || (string.IsNullOrEmpty(txtTinChi.Text)))
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền đủ thông tin");
      }
      else
      {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = txtMonHoc.Text;
        listView1.Items.Add(item);

        ListViewItem.ListViewSubItem subitem = new ListViewItem.ListViewSubItem(item, (txtTinChi.Text));
        item.SubItems.Add(subitem);

        txtMonHoc.Clear();
        txtTinChi.Clear();
        txtMonHoc.Focus();
      }

    }

    private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
      {
        DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
        if (dl == DialogResult.OK)
        {
          listView1.Items.Remove(listView1.SelectedItems[0]);
          txtMonHoc.Clear();
          txtTinChi.Clear();
          txtMonHoc.Focus();
        }

      }
      else MessageBox.Show("Xóa lỗi");
    }

    private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dg = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương trình", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
      if (dg == DialogResult.OK)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listView1.SelectedItems.Count == 0)
      {
        return;
      }
      else
      {
        ListViewItem item = listView1.SelectedItems[0];
        string strMonHoc = item.SubItems[0].Text;
        string strTinChi = item.SubItems[1].Text;

        txtMonHoc.Text = strMonHoc;
        txtTinChi.Text = strTinChi;
      }
    }
  }

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms. Trên đây là một ví dụ đơn giản áp dụng sự kiện, các bạn có thể dựa vào đó để làm các bài toán phức tạp hơn nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms

Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện TextChanged của…

Top