CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms. Đây là một sự kiện thông dụng được sử dụng nhiều trong các ứng dụng có chứa ListView.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ListView, cùng với đó là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo.

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView là gì?

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView là sự kiện xảy ra khi chỉ mục của Items được chọn đã được thay đổi.

Ví dụ chúng ta có một ListView với các môn học Java, C++. Khi người dùng chọn vào Java thì nội dụng này sẽ được hiển thị ở TextBox dựa vào chỉ mục index của Item này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để có thể hiểu rõ hơn các bạn hãy cùng mình tìm hiểu cách tạo và xử lý nó ở phần dưới đây nhé.

Cách tạo sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Để tạo được sự kiện SelectedIndexChanged ListView đầu tiên chúng ta cần thêm một ListView vào form với các Columns mà chúng ta muốn hiển thị.

Bước 1: Chuột phải vào ListView sau đó chọn Properties. Ở đây các bạn kéo xuống bên dưới chọn vào thuộc tính Collection Columns như hình dưới đây:

selected index changed 01 png

Bước 2: Một cửa sổ hiện ra, ở đây các bạn hãy tạo số columns tùy ý và nhập Text cho nó.

selected index changed 02 png

*Lưu ý: Để có thể hiển thị các columns ra màn hình, các bạn cần chỉnh thuộc tính View ở dạng Details nhé.

selected index changed 03 png

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo sự kiện SelectedIndexChanged ListView bằng một trong hai cách sau.

Cách 1: Nhấp chuột phải vào ListView sau đó chọn Properties, nhấn chọn biểu tượng sấm sét rồi đặt tên cho sự kiện SelectedIndexChanged.

selected index changed 04 png

Cách 2: Nhấp đúp chuột trái vào ListView, khi đó hệ thống sẽ tự động tạo sự kiện SelectedIndexChanged cho chúng ta.

Xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho sự kiện SelectedIndexChanged vừa được tạo ở trên. Dưới đây là một bài toán áp dụng sự kiện Click của Button và SelectedIndexChanged của ListView.

selected index changed 05 png

Giả sử mình có yêu cầu bài toán như sau:

 • ListView hiển thị danh sách các môn học và số tín chỉ được nhập từ hai TextBox.
 • Xử lý sự kiện Click cho các Button "Thêm", "Xóa", "Xóa hết", "Thoát" theo các chức năng tương ứng.
 • Khi người dùng chọn vào một môn học bất kỳ trên ListView, nội dung đó sẽ được hiển thị tương ứng trên TextBox (sự kiện SelectedIndexChanged).

Xử lý sự kiện cho các Button

Button "Thêm", khi người dùng nhấp vào thì thêm các nội dung ở TextBox vào ListView.

private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if ((string.IsNullOrEmpty(txtMonHoc.Text)) || (string.IsNullOrEmpty(txtTinChi.Text)))
  {
    MessageBox.Show("Vui lòng điền đủ thông tin");
  }
  else
  {
    ListViewItem item = new ListViewItem();
    item.Text = txtMonHoc.Text;
    listView1.Items.Add(item);

    ListViewItem.ListViewSubItem subitem = new ListViewItem.ListViewSubItem(item, (txtTinChi.Text));
    item.SubItems.Add(subitem);

    txtMonHoc.Clear();
    txtTinChi.Clear();
    txtMonHoc.Focus();
  }

}

Button "Xóa", khi người dùng chọn một môn học bất kỳ trong ListView và nhấn vào Button này sẽ xóa môn học đó khỏi ListView.

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
  {
    DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
    if (dl == DialogResult.OK)
    {
      listView1.Items.Remove(listView1.SelectedItems[0]);
      txtMonHoc.Clear();
      txtTinChi.Clear();
      txtMonHoc.Focus();
    }

  }
  else MessageBox.Show("Xóa lỗi");
}

Button "Xóa hết", khi người dùng nhất Button này sẽ xóa hết các môn học có trong ListView.

private void btnXoaHet_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa hết", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
  if (dl == DialogResult.OK)
  {
    listView1.Items.Clear();
    txtMonHoc.Clear();
    txtTinChi.Clear();
    txtMonHoc.Focus();
  }
}

Button "Thoát", khi người dùng nhấn Button, một thông báo sẽ hiện lên yêu cầu người dùng xác nhận có muốn thoát hay không.

private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
  DialogResult dg = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương trình", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
  if (dg == DialogResult.OK)
  {
    Application.Exit();
  }
}

Kết quả: Ở đây mình sẽ đưa ra kết quả minh họa của một vài chức năng, các chức năng còn lại các bạn có thể sử dụng code của mình để tham khảo nhé.

selected index changed 06 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace EventsListView
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnXoaHet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa hết", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
      if (dl == DialogResult.OK)
      {
        listView1.Items.Clear();
        txtMonHoc.Clear();
        txtTinChi.Clear();
        txtMonHoc.Focus();
      }
    }

    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if ((string.IsNullOrEmpty(txtMonHoc.Text)) || (string.IsNullOrEmpty(txtTinChi.Text)))
      {
        MessageBox.Show("Vui lòng điền đủ thông tin");
      }
      else
      {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = txtMonHoc.Text;
        listView1.Items.Add(item);

        ListViewItem.ListViewSubItem subitem = new ListViewItem.ListViewSubItem(item, (txtTinChi.Text));
        item.SubItems.Add(subitem);

        txtMonHoc.Clear();
        txtTinChi.Clear();
        txtMonHoc.Focus();
      }

    }

    private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
      {
        DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);
        if (dl == DialogResult.OK)
        {
          listView1.Items.Remove(listView1.SelectedItems[0]);
          txtMonHoc.Clear();
          txtTinChi.Clear();
          txtMonHoc.Focus();
        }

      }
      else MessageBox.Show("Xóa lỗi");
    }

    private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dg = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát chương trình", "Thông báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
      if (dg == DialogResult.OK)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listView1.SelectedItems.Count == 0)
      {
        return;
      }
      else
      {
        ListViewItem item = listView1.SelectedItems[0];
        string strMonHoc = item.SubItems[0].Text;
        string strTinChi = item.SubItems[1].Text;

        txtMonHoc.Text = strMonHoc;
        txtTinChi.Text = strTinChi;
      }
    }
  }

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms. Trên đây là một ví dụ đơn giản áp dụng sự kiện, các bạn có thể dựa vào đó để làm các bài toán phức tạp hơn nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top