CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms. Đây là một sự kiện thông dụng của ListBox, thường được sử dụng trong các ứng dụng có chứa ListBox.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged, cùng với đó là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo.

Sự kiện SelectedIndexChanged là gì?

Sự kiện SelectedIndexChanged của ListBox là sự kiện xảy ra khi chỉ mục của Item trong ListBox được chọn đã được thay đổi.

Ví dụ khi chúng ta chọn vào một Item bất kỳ trên ListBox, Item đó sẽ được chuyển qua một ListBox khác. Khi đó sự kiện SelectedIndexChanged đã xảy ra.

Để hiểu rõ hơn, các bạn cùng mình sẽ cách tạo và xử lý sự kiện ở phần dưới đây.

Cách tạo sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Để tạo được sự kiện SelectedIndexChanged đầu tiên chúng ta cần thêm ListBox vào Form, sau đó đặt tên cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ thêm các Items vào cho ListBox.

Nhấn chuột phải vào ListBox sau đó chọn Properties, kéo xuống bên dưới và chọn vào thuộc tính Collection như hình dưới đây.

selected index changed 01 png

Khi đó một cửa sổ mới hiện ra, ở đây các bạn nhập nội dung cho các Items.

selected index changed 06 png

Sau khi đã có được các Items, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tạo sự kiện SelectedIndexChanged bằng một trong hai cách sau.

Cách 1: Chuột phải vào ListBox chọn Properties, sau đó chọn vào biểu tượng sấm sét, kéo xuống bên dưới và đặt tên cho sự kiện SelectedIndexChanged.

selected index changed 02 png

Cách 2: Ngoài cách ở trên các bạn có thể nhấp đúp chuột trái vào ListBox, khi đó hệ thống sẽ tự tạo sự kiện SelectedIndexChanged cho chúng ta.

Xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xử lý sự kiện SelectedIndexChanged vừa được tạo ở trên.

Giả sử mình có bài toán như sau: Ta có hai ListBox chứa các môn học khác nhau. Khi người dùng chọn vào một môn học ở ListBox 1, sẽ thông báo tồn tại nếu môn học đó đã có trong ListBox 2 và ngược lại.

Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một biến curItem để chứa nội dung của Item được chọn bởi người dùng thông qua thuộc tính SelectedItem.

string curItem = listBox1.SelectedItem.ToString();

Tiếp đến khai báo biến index để lấy kết quả trả về từ việc tìm kiếm nội dung của curItem với các Items trong ListBox 2.

int index = listBox2.FindString(curItem);

Nếu giá trị trả về là -1, có nghĩa là chưa có môn học đó ở trong ListBox 2, khi đó ta thông báo cho người dùng là môn học chưa có.

Ngược lại, thông báo cho người dùng là môn học đã có. Việc thông báo này sẽ hiển thị ở trên một Label có tên là lblThongBao.

if (index == -1)
   lblThongBao.Text = "Chưa có môn học " + listBox1.SelectedItem;
else
   lblThongBao.Text = "Đã có môn học " + listBox1.SelectedItem;

Kết quả:

selected index changed 04 png selected index changed 05 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace EventsListBox
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string curItem = listBox1.SelectedItem.ToString();

      int index = listBox2.FindString(curItem);

      if (index == -1)
        lblThongBao.Text = "Chưa có môn học " + listBox1.SelectedItem;
      else
        lblThongBao.Text = "Đã có môn học " + listBox1.SelectedItem;
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms. Trên đây là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng sự kiện mà mình đã đưa ra. Các bạn có thể áp dụng vào các bài toán phức tạp hơn nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms

Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện TextChanged của…

Top