CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms. Đây là một sự kiện thông dụng của ListBox, thường được sử dụng trong các ứng dụng có chứa ListBox.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged, cùng với đó là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo.

Sự kiện SelectedIndexChanged là gì?

Sự kiện SelectedIndexChanged của ListBox là sự kiện xảy ra khi chỉ mục của Item trong ListBox được chọn đã được thay đổi.

Ví dụ khi chúng ta chọn vào một Item bất kỳ trên ListBox, Item đó sẽ được chuyển qua một ListBox khác. Khi đó sự kiện SelectedIndexChanged đã xảy ra.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để hiểu rõ hơn, các bạn cùng mình sẽ cách tạo và xử lý sự kiện ở phần dưới đây.

Cách tạo sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Để tạo được sự kiện SelectedIndexChanged đầu tiên chúng ta cần thêm ListBox vào Form, sau đó đặt tên cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ thêm các Items vào cho ListBox.

Nhấn chuột phải vào ListBox sau đó chọn Properties, kéo xuống bên dưới và chọn vào thuộc tính Collection như hình dưới đây.

selected index changed 01 png

Khi đó một cửa sổ mới hiện ra, ở đây các bạn nhập nội dung cho các Items.

selected index changed 06 png

Sau khi đã có được các Items, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tạo sự kiện SelectedIndexChanged bằng một trong hai cách sau.

Cách 1: Chuột phải vào ListBox chọn Properties, sau đó chọn vào biểu tượng sấm sét, kéo xuống bên dưới và đặt tên cho sự kiện SelectedIndexChanged.

selected index changed 02 png

Cách 2: Ngoài cách ở trên các bạn có thể nhấp đúp chuột trái vào ListBox, khi đó hệ thống sẽ tự tạo sự kiện SelectedIndexChanged cho chúng ta.

Xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xử lý sự kiện SelectedIndexChanged vừa được tạo ở trên.

Giả sử mình có bài toán như sau: Ta có hai ListBox chứa các môn học khác nhau. Khi người dùng chọn vào một môn học ở ListBox 1, sẽ thông báo tồn tại nếu môn học đó đã có trong ListBox 2 và ngược lại.

Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một biến curItem để chứa nội dung của Item được chọn bởi người dùng thông qua thuộc tính SelectedItem.

string curItem = listBox1.SelectedItem.ToString();

Tiếp đến khai báo biến index để lấy kết quả trả về từ việc tìm kiếm nội dung của curItem với các Items trong ListBox 2.

int index = listBox2.FindString(curItem);

Nếu giá trị trả về là -1, có nghĩa là chưa có môn học đó ở trong ListBox 2, khi đó ta thông báo cho người dùng là môn học chưa có.

Ngược lại, thông báo cho người dùng là môn học đã có. Việc thông báo này sẽ hiển thị ở trên một Label có tên là lblThongBao.

if (index == -1)
   lblThongBao.Text = "Chưa có môn học " + listBox1.SelectedItem;
else
   lblThongBao.Text = "Đã có môn học " + listBox1.SelectedItem;

Kết quả:

selected index changed 04 png selected index changed 05 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace EventsListBox
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string curItem = listBox1.SelectedItem.ToString();

      int index = listBox2.FindString(curItem);

      if (index == -1)
        lblThongBao.Text = "Chưa có môn học " + listBox1.SelectedItem;
      else
        lblThongBao.Text = "Đã có môn học " + listBox1.SelectedItem;
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms. Trên đây là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng sự kiện mà mình đã đưa ra. Các bạn có thể áp dụng vào các bài toán phức tạp hơn nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top