CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Cách dùng Label - Button - Textbox trong C# winforms

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong số các điều khiển thông dụng trong C# winforms đó chính là Label, Button, Textbox. Đây là các điều khiển được sử dụng rất nhiều khi lâp trình ứng dụng với winforms.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lần lượt các điều khiển trên, sau đó mình sẽ tạo một ứng dụng đơn giản sử dụng các điều khiển và xử lý sự kiện cho nó.

1. Label

Label thường được dùng hiển thị thông tin chỉ đọc và thường sử dụng kèm với các điều khiển khác để mô tả chức năng.

Một số thuộc tính thường dùng của Label

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thuộc tính Mô tả
BorderStyle Thiết lập đường viền
Font Thiết lập font chữ hiển thị trên Label
Text Nội dung hiển thị trên Label
Backcolor Màu nền của Label
ForeColor Thiết lập màu chữ hiển thị trên Label
Name Tên của Label
TextAlign Canh lề nội dung của Label (Left | Center | Right)
Visible Ẩn hoặc hiện Label

Ví dụ:

winforms bai3 01 png

Các dòng chữ ở hai ví dụ trên đều sử dụng Label để mô tả, sử dụng thuộc tính Text trong Label để có thể đặt nội dung tùy ý.

2. Button

Button là điều khiển tạo giao diện nút lệnh trên Form, khi người dùng nhấn chuột vào nút lệnh thì chương trình sẽ thực hiện một hành động nào đó. Button được đặt trong nhóm Common Controls của cửa sổ Toolbox.

winforms bai3 02 png

Công dụng của Button:

 • Dùng để thực thi lệnh.
 • Khi nhấp chuột lên Buton, chương trình nhận được tính hiệu Click và lệnh được thi hành.
Thuộc tính Mô tả
Name Đặt tên cho nút lệnh
Text Nội dung hiển thị lên nút nhấn
Visible Ẩn, hiện nút nhấn
Enable Cho phép/ không cho phép tương tác với nút lệnh
Font Chỉ đinh kiểu chữ, kích cỡ chữ hiển thị
Image Hình ảnh hiển thị trên nút lệnh
ForeColor Màu chữ hiển thị trên nút lệnh
BackColor Màu của nút lệnh
TabIndex Chỉ định thứ tự tab của các Button trên Form

Sự kiện Diễn giải
Click Sự kiện nhấn chuột vào Button
TextChanged Giá trị thuộc tính Text bị thay đổi

3. Textbox

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của Textbox là gì, cũng như các thuộc tính và các phương thức thường dùng trong Textbox.

winforms bai3 03 PNG

Công dụng của Textbox:

 • Dùng để trình bày văn bản và cho phép người dùng được thay đổi nội dung văn bản.
 • Công dụng chính là cho người dùng nhập văn bản.
 • Ngoài các thuộc tính chung của các control, thì các bạn cần lưu ý thêm một số thuộc tính bên dưới:
Thuộc tính Diễn giải
PasswordChar Ký tự thay thế khi nhập vào TextBox
Multiline Cho phép Textbox có nhiều dòng hay không
ScrollBars Thanh cuộn (None / Horizontal / Vertical / Both)
MaxLength Quy định chuỗi Max sẽ nhập vào Textbox, mặc định là 32767
Focus Textbox sẵn sàng được tương tác bởi người dùng

Một số sự kiện thường dùng của Textbox:

Sự kiện Diễn giải
KeyDown Thực hiện công việc nào đó khi một phím được nhấn xuống
KeyUp Thực hiện công việc nào đó khi một phím được thả ra
KeyPress Xảy ra khi người dùng nhấn một phím và thả ra. Mỗi sự kiện KeyPress cho ta một cặp sự kiện KeyDown và KeyUp
TextChanged Giá trị của thuộc tính Text bị thay đổi
MouseEnter Chuột nằm trong vùng thấy được của Textbox
MouseHover Chuột nằm trong vùng hiển thị một quảng thời gian
MouseLeave Chuột ra khỏi vùng nhập liệu của Textbox
MouseMove Chuột được di chuyển trên Textbox

Một số phương thức của Textbox:

Phương thức Diễn giải
Clear() Xóa tất cả chuỗi hiển thị trong Textbox
Cut() Di chuyển phần nội dung bôi đen của chuỗi
Paste() Dán phần nội dung được chọn của chuỗi
Copy() Sao chép phần nội dung được bôi đen của chuỗi
Undo() Khôi phục thao tác trước
Select() Chọn một phần nội dung của chuỗi trong Textbox
SelectAll() Chọn tất cả nội dung của chuỗi trong Textbox
DeselectAll() Bỏ chọn chuỗi trong Textbox

4. Ví dụ sử dụng các điều khiển Label, Button, Textbox

Trong phần này mình sẽ tạo một ứng dụng nhập xuất đơn giản sử dụng 3 điều khiển nói trên đó chính là máy tính bỏ túi dùng để tính toán các phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia.

Đề bài

Tạo giao diện cho Form như hình

winforms bai3 04 PNG

Xử lý các sự kiện sau:

 • Ở ô Textbox thêm điều kiện chỉ cho phép người dùng nhập số và xóa lùi trên Textbox
 • Xử lý các phép toán cộng, trừ, nhân, chia tương ứng với các Button.
 • Khi người dùng nhấn Del thì các số ở trên Textbox sẽ được xóa hết.
 • Kết quả sẽ được hiển thị ở ô Textbox "Kết quả"

Tạo ứng dụng máy tính bỏ túi

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo yêu cầu của đề bài, đầu tiên sẽ tạo giao diện cho Form như đề bài. Chúng ta sẽ có tất cả 3 Label, 3 Textbox, 5 Button.

*Lưu ý: Các bạn nên đặt tên cho từng Label, Button, Textbox để khi chúng ta xử lý sự kiện dễ dàng truy xuất nó ra và không bị nhầm lẫn với các điều khiển khác.

Sau khi các bạn đã tạo xong giao diện Form giống như đề bài yêu cầu, bây giờ các bạn sẽ bắt tay vào thực hiện xử lý các sự kiện trên các điều khiển.

Sự kiện đầu tiên là các ô TextBox chỉ cho nhập số và được xóa lùi. Ta sẽ viết trên sự kiện KeyPress, nếu e.KeyChar (ký tự người dùng nhập vào) >=0 và <= 9 thì cho nhập vào.

private void txt_num1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!(e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9' || e.KeyChar == (char)8))
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

Tương tự như vậy cho ô Textbox của số thứ hai.

Tiếp theo sẽ viết sự kiện cho các Button là các phép toán, trong phần này các bạn cần sử dụng một phương thức chuyển đổi từ Text sang Number đó chính là Convert(). Trong phương thức này các bạn có thể chuyển đổi từ Text sang các số dạng Number như số nguyên, số thực,... .

private void btn_plus_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int result = Convert.ToInt32(txt_num1.Text) + Convert.ToInt32(txt_num2.Text);
      txt_result.Text = result.ToString();
    }

Tương tự như vậy cho các phép toán khác, lưu ý ở phép toán chia các bạn cần đổi từ Text sang kiểu Double nhé, vì phép chia sẽ có kết quả là số thực.

private void btn_chia_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Double result = Convert.ToDouble(txt_num1.Text) / Convert.ToDouble(txt_num2.Text);
      txt_result.Text = result.ToString();
    }

Kết quả:

winforms bai3 05 png

Và cuối cùng sẽ là sự kiến khi chúng ta nhấn vào nút Del thì các số ở ô Textbox sẽ được xóa hết, ta sẽ sử dụng phương thức Clear() để xóa đi các số trong Textbox.

private void btn_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_num1.Clear();
      txt_num2.Clear();
      txt_result.Clear();
    }

Kết quả:

winforms bai3 06 PNG

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong số các điều khiển thông thường Label, Button, Textbox. Vì đây là những điều khiển căn bản và được sử dụng rất nhiều nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm một số điều khiển thông thường khác như là Checkbox - Radio Button, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Top