CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Cách dùng Label - Button - Textbox trong C# winforms

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong số các điều khiển thông dụng trong C# winforms đó chính là Label, Button, Textbox. Đây là các điều khiển được sử dụng rất nhiều khi lâp trình ứng dụng với winforms.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lần lượt các điều khiển trên, sau đó mình sẽ tạo một ứng dụng đơn giản sử dụng các điều khiển và xử lý sự kiện cho nó.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Label

Label thường được dùng hiển thị thông tin chỉ đọc và thường sử dụng kèm với các điều khiển khác để mô tả chức năng.

Một số thuộc tính thường dùng của Label

Thuộc tính Mô tả
BorderStyle Thiết lập đường viền
Font Thiết lập font chữ hiển thị trên Label
Text Nội dung hiển thị trên Label
Backcolor Màu nền của Label
ForeColor Thiết lập màu chữ hiển thị trên Label
Name Tên của Label
TextAlign Canh lề nội dung của Label (Left | Center | Right)
Visible Ẩn hoặc hiện Label

Ví dụ:

winforms bai3 01 png

Các dòng chữ ở hai ví dụ trên đều sử dụng Label để mô tả, sử dụng thuộc tính Text trong Label để có thể đặt nội dung tùy ý.

2. Button

Button là điều khiển tạo giao diện nút lệnh trên Form, khi người dùng nhấn chuột vào nút lệnh thì chương trình sẽ thực hiện một hành động nào đó. Button được đặt trong nhóm Common Controls của cửa sổ Toolbox.

winforms bai3 02 png

Công dụng của Button:

 • Dùng để thực thi lệnh.
 • Khi nhấp chuột lên Buton, chương trình nhận được tính hiệu Click và lệnh được thi hành.
Thuộc tính Mô tả
Name Đặt tên cho nút lệnh
Text Nội dung hiển thị lên nút nhấn
Visible Ẩn, hiện nút nhấn
Enable Cho phép/ không cho phép tương tác với nút lệnh
Font Chỉ đinh kiểu chữ, kích cỡ chữ hiển thị
Image Hình ảnh hiển thị trên nút lệnh
ForeColor Màu chữ hiển thị trên nút lệnh
BackColor Màu của nút lệnh
TabIndex Chỉ định thứ tự tab của các Button trên Form

Sự kiện Diễn giải
Click Sự kiện nhấn chuột vào Button
TextChanged Giá trị thuộc tính Text bị thay đổi

3. Textbox

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của Textbox là gì, cũng như các thuộc tính và các phương thức thường dùng trong Textbox.

winforms bai3 03 PNG

Công dụng của Textbox:

 • Dùng để trình bày văn bản và cho phép người dùng được thay đổi nội dung văn bản.
 • Công dụng chính là cho người dùng nhập văn bản.
 • Ngoài các thuộc tính chung của các control, thì các bạn cần lưu ý thêm một số thuộc tính bên dưới:
Thuộc tính Diễn giải
PasswordChar Ký tự thay thế khi nhập vào TextBox
Multiline Cho phép Textbox có nhiều dòng hay không
ScrollBars Thanh cuộn (None / Horizontal / Vertical / Both)
MaxLength Quy định chuỗi Max sẽ nhập vào Textbox, mặc định là 32767
Focus Textbox sẵn sàng được tương tác bởi người dùng

Một số sự kiện thường dùng của Textbox:

Sự kiện Diễn giải
KeyDown Thực hiện công việc nào đó khi một phím được nhấn xuống
KeyUp Thực hiện công việc nào đó khi một phím được thả ra
KeyPress Xảy ra khi người dùng nhấn một phím và thả ra. Mỗi sự kiện KeyPress cho ta một cặp sự kiện KeyDown và KeyUp
TextChanged Giá trị của thuộc tính Text bị thay đổi
MouseEnter Chuột nằm trong vùng thấy được của Textbox
MouseHover Chuột nằm trong vùng hiển thị một quảng thời gian
MouseLeave Chuột ra khỏi vùng nhập liệu của Textbox
MouseMove Chuột được di chuyển trên Textbox

Một số phương thức của Textbox:

Phương thức Diễn giải
Clear() Xóa tất cả chuỗi hiển thị trong Textbox
Cut() Di chuyển phần nội dung bôi đen của chuỗi
Paste() Dán phần nội dung được chọn của chuỗi
Copy() Sao chép phần nội dung được bôi đen của chuỗi
Undo() Khôi phục thao tác trước
Select() Chọn một phần nội dung của chuỗi trong Textbox
SelectAll() Chọn tất cả nội dung của chuỗi trong Textbox
DeselectAll() Bỏ chọn chuỗi trong Textbox

4. Ví dụ sử dụng các điều khiển Label, Button, Textbox

Trong phần này mình sẽ tạo một ứng dụng nhập xuất đơn giản sử dụng 3 điều khiển nói trên đó chính là máy tính bỏ túi dùng để tính toán các phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia.

Đề bài

Tạo giao diện cho Form như hình

winforms bai3 04 PNG

Xử lý các sự kiện sau:

 • Ở ô Textbox thêm điều kiện chỉ cho phép người dùng nhập số và xóa lùi trên Textbox
 • Xử lý các phép toán cộng, trừ, nhân, chia tương ứng với các Button.
 • Khi người dùng nhấn Del thì các số ở trên Textbox sẽ được xóa hết.
 • Kết quả sẽ được hiển thị ở ô Textbox "Kết quả"

Tạo ứng dụng máy tính bỏ túi

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo yêu cầu của đề bài, đầu tiên sẽ tạo giao diện cho Form như đề bài. Chúng ta sẽ có tất cả 3 Label, 3 Textbox, 5 Button.

*Lưu ý: Các bạn nên đặt tên cho từng Label, Button, Textbox để khi chúng ta xử lý sự kiện dễ dàng truy xuất nó ra và không bị nhầm lẫn với các điều khiển khác.

Sau khi các bạn đã tạo xong giao diện Form giống như đề bài yêu cầu, bây giờ các bạn sẽ bắt tay vào thực hiện xử lý các sự kiện trên các điều khiển.

Sự kiện đầu tiên là các ô TextBox chỉ cho nhập số và được xóa lùi. Ta sẽ viết trên sự kiện KeyPress, nếu e.KeyChar (ký tự người dùng nhập vào) >=0 và <= 9 thì cho nhập vào.

private void txt_num1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!(e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9' || e.KeyChar == (char)8))
      {
        e.Handled = true;
      }
    }

Tương tự như vậy cho ô Textbox của số thứ hai.

Tiếp theo sẽ viết sự kiện cho các Button là các phép toán, trong phần này các bạn cần sử dụng một phương thức chuyển đổi từ Text sang Number đó chính là Convert(). Trong phương thức này các bạn có thể chuyển đổi từ Text sang các số dạng Number như số nguyên, số thực,... .

private void btn_plus_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int result = Convert.ToInt32(txt_num1.Text) + Convert.ToInt32(txt_num2.Text);
      txt_result.Text = result.ToString();
    }

Tương tự như vậy cho các phép toán khác, lưu ý ở phép toán chia các bạn cần đổi từ Text sang kiểu Double nhé, vì phép chia sẽ có kết quả là số thực.

private void btn_chia_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Double result = Convert.ToDouble(txt_num1.Text) / Convert.ToDouble(txt_num2.Text);
      txt_result.Text = result.ToString();
    }

Kết quả:

winforms bai3 05 png

Và cuối cùng sẽ là sự kiến khi chúng ta nhấn vào nút Del thì các số ở ô Textbox sẽ được xóa hết, ta sẽ sử dụng phương thức Clear() để xóa đi các số trong Textbox.

private void btn_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_num1.Clear();
      txt_num2.Clear();
      txt_result.Clear();
    }

Kết quả:

winforms bai3 06 PNG

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một trong số các điều khiển thông thường Label, Button, Textbox. Vì đây là những điều khiển căn bản và được sử dụng rất nhiều nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm một số điều khiển thông thường khác như là Checkbox - Radio Button, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Top