CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms. Đây là một sự kiện được sử dụng khá nhiều trong các ứng dụng có chứa DataGridView.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellClick DataGridView, cùng với đó là một ví dụ để các có thể tham khảo.

Sự kiện CellClick DataGridView là gì?

Sự kiện CellClick là sự kiện xảy ra khi người dùng chọn vào ô nội dung trong DataGridView.

Ví dụ chúng ta có một danh sách các sinh viên trong DataGridView. Khi người dùng chọn vào một ô bất kỳ, thì nội dung của ô đó sẽ được hiển thị trên TextBox.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để hiểu rõ hơn về sự kiện CellClick, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về cách tạo và xử lý nó nhé.

Cách tạo sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Để tạo được sử kiện CellClick, đầu tiên các bạn cần thêm vào Form một DataGridView với các Columns tùy ý nhé. Giả sử mình thêm vào 3 Columns là "Họ Tên", "Lớp", "Trường", các bạn có thể xem tại đây để biết cách thêm Columns.

Bây giờ chúng ta sẽ tạo sự kiện CellClick:

Bước 1: Nhấp chuột phải vào DataGridView chọn Properties.

Bước 2: Chọn vào biểu tượng hình sấm sét rồi đặt tên cho sự kiện CellClick.

cell click 01 png

Xử lý sự kiện CellClick DataGirdView trong C# Winforms

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước quan trọng nhất đó chính là xử lý cho sự kiện CellClick vừa được tạo.

Giả sử mình có bài toán như sau:

 • DataGridView hiển thị danh sách các sinh viên bao gồm: Họ và tên, Lớp, Trường.
 • Khi người dùng nhấn vào Button "Làm mới", nội dung trong ô TextBox sẽ bị xóa trắng.
 • Khi người dùng nhấn vào Button "Thêm", nội dung trong ô TextBox sẽ được thêm vào DataGridView.
 • Khi người dùng nhấn chọn một ô bất kỳ trên DataGridView. Nội dung đó sẽ được hiển thị lên TextBox tương ứng.

cell click 02 png

Chúng ta sẽ đi xử lý từng yêu cầu một, đầu tiên sẽ là Button "Làm mới". Ở đây mình sẽ tạo một làm Reset() để làm việc này, hàm này sẽ được sử dụng lại ở Button "Thêm".

void Reset()
{
  txtHoTen.Clear();
  txtLop.Clear();
  txtTruong.Clear();
  txtHoTen.Focus();
}
private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Reset();
}

Tiếp đến ta xử lý sự kiện Click cho Button "Thêm", sử dụng phương thức Add() để thêm nội dung từ TextBox vào DataGridView. Sau đó gọi hàm Reset() để xóa trắng nội dung trong ô TextBox vừa nhập.

private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
  dtgDSSV.Rows.Add(txtHoTen.Text, txtLop.Text, txtTruong.Text);
  Reset();
}

Và cuối cùng ta xử lý cho sự kiện CellClick khi người dùng nhấn chọn vào ô bất kỳ trong DataGridView.

private void dtgDSSV_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
  DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
  row = dtgDSSV.Rows[e.RowIndex];
  txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["ten"].Value);
  txtLop.Text = Convert.ToString(row.Cells["lop"].Value);
  txtTruong.Text = Convert.ToString(row.Cells["truong"].Value);
}

Kết quả: Dưới đây là kết quả khi thêm mới và khi chọn vào ô bất kỳ trên DataGridView.

cell click 03 png cell click 04 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace EventsCellClick
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void Reset()
    {
      txtHoTen.Clear();
      txtLop.Clear();
      txtTruong.Clear();
      txtHoTen.Focus();
    }

    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Reset();
    }

    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDSSV.Rows.Add(txtHoTen.Text, txtLop.Text, txtTruong.Text);
      Reset();
    }

    private void dtgDSSV_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
      row = dtgDSSV.Rows[e.RowIndex];
      txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["ten"].Value);
      txtLop.Text = Convert.ToString(row.Cells["lop"].Value);
      txtTruong.Text = Convert.ToString(row.Cells["truong"].Value);
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms. Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng sự kiện, các bạn có thể áp dụng nó cho các bài toán phức tạp khác nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top