CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms. Đây là một sự kiện được sử dụng khá nhiều trong các ứng dụng có chứa DataGridView.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellClick DataGridView, cùng với đó là một ví dụ để các có thể tham khảo.

Sự kiện CellClick DataGridView là gì?

Sự kiện CellClick là sự kiện xảy ra khi người dùng chọn vào ô nội dung trong DataGridView.

Ví dụ chúng ta có một danh sách các sinh viên trong DataGridView. Khi người dùng chọn vào một ô bất kỳ, thì nội dung của ô đó sẽ được hiển thị trên TextBox.

Để hiểu rõ hơn về sự kiện CellClick, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về cách tạo và xử lý nó nhé.

Cách tạo sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Để tạo được sử kiện CellClick, đầu tiên các bạn cần thêm vào Form một DataGridView với các Columns tùy ý nhé. Giả sử mình thêm vào 3 Columns là "Họ Tên", "Lớp", "Trường", các bạn có thể xem tại đây để biết cách thêm Columns.

Bây giờ chúng ta sẽ tạo sự kiện CellClick:

Bước 1: Nhấp chuột phải vào DataGridView chọn Properties.

Bước 2: Chọn vào biểu tượng hình sấm sét rồi đặt tên cho sự kiện CellClick.

cell click 01 png

Xử lý sự kiện CellClick DataGirdView trong C# Winforms

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước quan trọng nhất đó chính là xử lý cho sự kiện CellClick vừa được tạo.

Giả sử mình có bài toán như sau:

 • DataGridView hiển thị danh sách các sinh viên bao gồm: Họ và tên, Lớp, Trường.
 • Khi người dùng nhấn vào Button "Làm mới", nội dung trong ô TextBox sẽ bị xóa trắng.
 • Khi người dùng nhấn vào Button "Thêm", nội dung trong ô TextBox sẽ được thêm vào DataGridView.
 • Khi người dùng nhấn chọn một ô bất kỳ trên DataGridView. Nội dung đó sẽ được hiển thị lên TextBox tương ứng.

cell click 02 png

Chúng ta sẽ đi xử lý từng yêu cầu một, đầu tiên sẽ là Button "Làm mới". Ở đây mình sẽ tạo một làm Reset() để làm việc này, hàm này sẽ được sử dụng lại ở Button "Thêm".

void Reset()
{
  txtHoTen.Clear();
  txtLop.Clear();
  txtTruong.Clear();
  txtHoTen.Focus();
}
private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Reset();
}

Tiếp đến ta xử lý sự kiện Click cho Button "Thêm", sử dụng phương thức Add() để thêm nội dung từ TextBox vào DataGridView. Sau đó gọi hàm Reset() để xóa trắng nội dung trong ô TextBox vừa nhập.

private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
  dtgDSSV.Rows.Add(txtHoTen.Text, txtLop.Text, txtTruong.Text);
  Reset();
}

Và cuối cùng ta xử lý cho sự kiện CellClick khi người dùng nhấn chọn vào ô bất kỳ trong DataGridView.

private void dtgDSSV_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
  DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
  row = dtgDSSV.Rows[e.RowIndex];
  txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["ten"].Value);
  txtLop.Text = Convert.ToString(row.Cells["lop"].Value);
  txtTruong.Text = Convert.ToString(row.Cells["truong"].Value);
}

Kết quả: Dưới đây là kết quả khi thêm mới và khi chọn vào ô bất kỳ trên DataGridView.

cell click 03 png cell click 04 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace EventsCellClick
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void Reset()
    {
      txtHoTen.Clear();
      txtLop.Clear();
      txtTruong.Clear();
      txtHoTen.Focus();
    }

    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Reset();
    }

    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDSSV.Rows.Add(txtHoTen.Text, txtLop.Text, txtTruong.Text);
      Reset();
    }

    private void dtgDSSV_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
      row = dtgDSSV.Rows[e.RowIndex];
      txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["ten"].Value);
      txtLop.Text = Convert.ToString(row.Cells["lop"].Value);
      txtTruong.Text = Convert.ToString(row.Cells["truong"].Value);
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms. Trên đây là một ví dụ đơn giản sử dụng sự kiện, các bạn có thể áp dụng nó cho các bài toán phức tạp khác nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms

Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện TextChanged của…

Top