CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sự kiện Enter và sự kiện Leave trong C# Winforms. Đây là các sự kiện cơ bản và được sử dụng rất nhiều khi lập trình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hiểu đơn giản thì sự kiện Enter xảy ra khi chúng ta đặt con trỏ chuột vào control và sự kiện Leave xảy ra khi ta đưa con trỏ chuột ra khỏi control.

Giả sử ta có một TextBox với nội dung bên trong là "Freetuts.net". Bây giờ khi chúng ta đặt con trỏ chuột vào TextBox, sự kiện Enter sẽ xảy ra và thực hiện xóa dòng chữ "Freetuts.net". Khi chúng ta đưa con trỏ chuột ra khỏi TextBox, sự kiện Leave xảy ra và hiển thị lại dòng chữ "Freetuts.net".

Để hiểu rõ hơn, mình sẽ viết một chương trình sử dụng sự kiện Enter và Leave để thực hiện hành động như trên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ sử dụng sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo giao diện để hiển thị, trong ví dụ này mình sử dụng hai TextBox. Một TextBox có nội dung là "Freetuts.net" và một TextBox để trống.

Ở TextBox thứ nhất mình đã cho chữ căn giữa và màu chữ là màu của hệ thống InactiveCaption.

bai17 05 png

Bây giờ sẽ thực hiện tạo sự kiện Enter và Leave cho TextBox thứ nhất mình đặt tên là textBox1. Nháy đúp chuột vào sự kiện Enter và Leave ở mục Event trong Properties.

bai17 03 png

Sau khi tạo sự kiện, hệ thống sẽ đưa chúng ta qua cửa sổ viết code, nơi để thực hiện viết sự kiện cho control. Đầu tiên ta sẽ viết sự kiện Enter (khi người dùng đặt con trỏ chuột vào bên trong TextBox).

Nếu nội dung trong ô textBox là "Freetuts.net" thì ta thực hiện xóa nội dung bên trong TextBox và chuyển màu chữ trở về trạng thái Hightlight.

private void textBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
    {
      if(textBox1.Text == "Freetuts.net")
      {
        textBox1.Text = "";
        textBox1.ForeColor = SystemColors.Highlight;
      }
    }

Tiếp đến là viết sự kiện Leave (khi người dùng đưa con trỏ chuột ra khỏi TextBox). Nếu TextBox trống thì ta thực hiện hiển thị lại nội dung "Freetuts.net" và đổi màu chữ thành màu của hệ thống InactiveCaption.

private void textBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
    {
      if(textBox1.Text == "")
      {
        textBox1.Text = "Freetuts.net";
        textBox1.ForeColor = SystemColors.InactiveCaption;
      }
    }

Kết quả:

bai17 04 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các ví dụ áp dụng sự kiện Enter và Leaver trong C# Winforms. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top