CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Checkbox - RadioButton trong lập trình C# winforms

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong số điều khiển thông thường của lập trình C# winforms đó chính là Checkbox và RadioButton. Đây là hai điều khiển được sử dụng rất nhiều, vì nó có thể trình bày đa dạng các giá trị trên Form.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Checkbox và RadioButton là gì? công dụng của nó như thế nào và nó có các thuộc tính và sự kiện gì? Sau đó mình sẽ viết một ứng dụng đơn giản sử dụng Checkbox và RadioButton.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Checkbox

Checkbox là điều khiển cho phép người dùng chọn hoặc không chọn trên Form, người dùng có thể chọn một hoặc nhiều giá trị cùng lúc.

winforms bai4 02 PNG

Chúng ta có một số thuộc tính của Checkbox dưới đây:

Thuộc tính Mô tả
Checked Giá trị True là được chịn, nếu thiết lập False thì không được chọn
CheckState

Thường dùng để kiểm tra tình trạng Checkbox có được chọn hay không. Mang 3 giá trị UnChecked, Checked và Indeterminate.

- Checked: Điều khiển đang được chọn

- UnChecked: Điều khiển không được chọn

- Indeterminate: Điều khiển ở trạng thái không hoạt động

AutoCheck Mang giá trị True hoặc False, nếu giá trị True thì cho phép người dùng nhấp chuột để chọn, nếu là False thì không cho phép người dùng nhấp chuột chọn
Text Chuỗi văn bản hiển thị bên cạnh Checkbox
ThreeState Mang giá trị True hoặc False; nếu là True thì cho phép Checkbox có 3 trạng thái: Checked, UnChecked, Indeterminate
RightToLeft Mang giá trị Yes hoặc No; cho biết chuỗi văn bản hiển thị (thuộc tính Text) nằm bên trái hay bên phải của Checkbox

2. RadioButton

RadioButton tương tự như Checkbox là điều khiển cho phép người dùng chọn hoặc không chọn, điểm khác biệt là với RadioButton người dùng chỉ có thể chọn một giá trị trong một nhóm.

winforms bai4 01 PNG

Cả hai điều khiển Checkbox và RadioButton đều có chung một sự kiện đó chính là CheckedChanged, xảy ra khi thay đổi trạng thái chọn của Checkbox, RadioButton.

3. Ví dụ sử dụng các điều khiển Checkbox và RadioButton

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện một viết một ứng dụng sử dụng Checkbox và RadioButton, cụ thể như sau:

Thực hiện thiết kế giao diện cho Form như hình dưới đây:

winforms bai4 03 PNG

Xử lý một số sự kiện sau:

 • Khi click vào nút "Sở thích của bạn" thì những Checkbox được chọn bởi người dùng sẽ hiển thị trên hộp thoại MessageBox. Nếu không có Checkbox nào được chọn thì thông báo cho người dùng biết.
 • Khi click vào nút "Màu bạn thích" thì RadioButton được chọn bởi người dùng sẽ được hiển thị trên hộp thoại MessageBox.

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện các yêu cầu nhé. Đầu tiên sẽ tạo giao diện cho Form giống như ứng dụng mẫu.

 • Hai GroupBox (ở bài sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết)
 • 5 Checkbox với 5 sở thích tương ứng
 • 5 RadioButton với 5 màu tương ứng
 • 2 Button

Các bạn sẽ thay đổi một số thuộc tính như: Text, name, font,... cho giống với Form mẫu.

Sau khi thiết kế xong giao diện cho Form, bây giờ đến lúc các bạn sử lý sự kiện cho hai nút Button. Sự kiện đầu tiên là khi các bạn Click vào nút "Sở thích của bạn" thì các Checkbox được chọn sẽ hiển thị trên MessageBox.

Các bạn Double Click vào Button cần xử lý để viết sự kiện. Chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính Checked để kiểm tra xem Checkbox có được chọn hay không bằng cách cho Checked == true.

Ta sẽ tạo một biến String str để lưu các Checkbox được chọn, nếu Checked == true thì thêm vào str.

private void btn_sothich_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string str = "";
      if(chkbox_muasam.Checked == true)
      {
        str = chkbox_muasam.Text + "\n";
      }
      if(chkbox_nghenhac.Checked == true)
      {
        str = str + chkbox_nghenhac.Text + "\n";
      }
      if(chkbox_thethao.Checked == true)
      {
        str = str + chkbox_thethao.Text + "\n";
      }
      if(chkbox_xemphim.Checked == true)
      {
        str = str + chkbox_xemphim.Text + "\n";
      }
      if(chxbox_dulich.Checked == true)
      {
        str = str + chxbox_dulich.Text;
      }

      if(str.Length > 0)
      {
        MessageBox.Show("Sở thích của bạn là: \n" + str);
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Không có sở thích nào bạn chọn!!");
      }
    }

Kết quả:

winforms bai4 04 png

Tiếp đến ta sẽ xử lý sự kiện khi Click vào nút "Màu bạn thích", tương tự như nút "Sở thích của bạn" ta sử dụng thuộc tính Checked để kiểm tra xem RadioButton có được chọn, nếu được chọn thì hiển thị ra MessageBox.

private void btn_mauthich_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string str = "";
      if (rdbtn_do.Checked == true)
      {
        str = rdbtn_do.Text + "\n";
      }
      if (rdbtn_hong.Checked == true)
      {
        str = rdbtn_hong.Text + "\n";
      }
      if (rdbtn_tim.Checked == true)
      {
        str = rdbtn_tim.Text + "\n";
      }
      if (rdbtn_trang.Checked == true)
      {
        str = rdbtn_trang.Text + "\n";
      }
      if (rdbtn_vang.Checked == true)
      {
        str = rdbtn_vang.Text;
      }

      if (str.Length > 0)
      {
        MessageBox.Show("Màu bạn thích là: \n" + str);
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Không có màu nào bạn chọn!!");
      }
    }

Kết quả:

winforms bai4 05 png

4. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hai điều khiển thông thường trong winforms là Checkbox và RadioButton. Đây là hai điều khiển rất quan trọng vì vậy các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thật thành thạo nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn một trong số các điều khiển thông thường còn lại, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Top