CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng ContextMenuStrip trong C# winforms

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một điều khiển Menu tiếp theo đó chính là ContextMenuStrip. Đây cũng là một dang menu được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng trên Desktop.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều về công dụng cũng như các thuộc tính, phương thức và sự kiện của ContextMenuStrip. Sau đó mình sẽ thực hiện một chương trình áp dụng ContextMenuStrip để các bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của nó nhé.

1. ContextMenuStrip trong C#

ContextMenuStrip dùng để thiết kế menu Popup (menu ngữ cảnh). Menu Popup là menu dạng như loại menu khi người dùng nhấn chuột phải vào màn hình Desktop thì hiện lên một menu. Trong lập trình ứng dụng Windows Form, menu Popup sẽ xuất hiện khi người dùng nhấn chuột phải vào các điều khiển như: Form, Label, Button, TextBox,...

Phần lớn các điều khiển trong cửa sổ ToolBox đều hỗ trợ thuộc tính ContextMenuStrip. Do đó muốn menu Popup xuất hiện trên điều khiển nào thì cần khai báo thuộc tính ContextMenuStrip của điều khiển đó là một điều khiển ContextMenuStrip.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Một số thuộc tính thường dùng:

Thuộc tính Mô tả
Items

Thêm các menu con, kiểu menu con thuộc mộ trong bốn dạng: Separator, MenuItem, ComboBox, TextBox.

Lập trình viên có thể thêm các menu trong cửa sổ Items Collection Edition. Cửa sổ Items Collection Edition có thể mở lên bằng cách nhấp chuột trái vào biểu tượng của thuộc tính Items trong cửa sổ Properties.

RightToLeft
 • Mang giá trị true: Trình bày menu từ phải qua trái
 • Mang giá trị False: Trình bày menu trừ trái qua phải

Để ContextMenuStrip xuất hiện khi người dùng nhấp chuột phải vào Form thì phải thiết lập thuộc tính ContextMenuStrip của Form là tên của control ConTextMenuStrip

Ví dụ tên control ContextMenuStrip của bạn là contextMenuStrip1, thì thuộc tính ContextMenuStrip trong Form có tên là contextMenuStrip1

winforms bai11 01 PNG

Trong ContextMenuStrip có một sự kiện rất phổ biến đó chính là Click, để cài đặt nó ta nhấp đúp chuột vào sự kiện thì tự động nó sẽ chuyển đến cửa sổ viết Code của bạn.

2. Ví dụ sử dụng điều khiển ContextMenuStrip C#

Trong ví dụ này mình sẽ viết một chương trình sử dụng ContextMenuStrip để mô tả công dụng của nó. Cụ thể sẽ tạo Form như mẫu, sau đó viết một số chức năng cho chương trình.

winforms bai12 04 PNG

Yêu cầu: Tạo ContextMenuStrip cho Panel chứa Label ngày tháng và thời gian. Khi nhấn chuột phải lên Form thì một Menu sẽ hiển thị ra các chức năng như hình dưới đây.

winforms bai12 02 png

 • Khi chọn mục "MenuExit" hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + T thì chương trình sẽ đóng.
 • Khi chọn mục "Display Time" thì hiển thị thời gian hiện hành trên Label "Thời Gian".
 • Khi chọn mục "Display Date" thì hiển thị ngày tháng năm hiện hành trên Label "Ngày Tháng Năm".

Việc đầu tiên ta cần tạo giao diện cho Form tương tự hình mẫu, bao gồm:

 • 2 Label để hiển thị ngày tháng năm và thời gian hiện hành.
 • 1 ContextMenuStrip để tạo Menu khi nhấn chuột phải lên Form. Trong ContextMenuStrip ta sẽ tạo 3 Items ở thuộc tính Items:

winforms bai12 06 PNG

Sau khi tạo giao diện và thêm các Items trong ContextMenuStrip, bây giờ ta sẽ đi xử lý lần lượt các sự kiện.

Bước 1: Xử lý sự kiện Click cho Item displayTimeToolStripMenuItem, với chức năng khi người dùng chọn sẽ hiển thị thời gian hiện hành lên Label.

private void displayTimeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
    lblTime.Text = String.Format("{0:hh:mm:ss tt}", dt);
  }

Bước 2: Xử lý sự kiện Click cho Item displayDateToolStripMenuItem, với chức năng khi người dùng chọn sẽ hiển thị ngày tháng năm hiện hành trên Label.

private void displayDateToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
    lblDate.Text = String.Format("{0:dd/MM/yyyy}", dt);
  }

Bước 3: Xử lý sự kiện Click cho Item menuExitToolStripMenuItem, với chức năng khi người dùng chọn thì đóng chương trình.

private void menuExitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    DialogResult dt = MessageBox.Show("Bạn muốn đóng chương trình", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
    if (dt == DialogResult.Yes)
    {
      Application.Exit();
    }
  }

Kết quả:

winforms bai12 05 PNG

Full Code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Cau2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void displayTimeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
      lblTime.Text = String.Format("{0:hh:mm:ss tt}", dt);
    }

    private void displayDateToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DateTime dt = DateTime.Now.Add(new TimeSpan());
      lblDate.Text = String.Format("{0:dd/MM/yyyy}", dt);
    }

    private void menuExitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult dt = MessageBox.Show("Bạn muốn đóng chương trình", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (dt == DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công dụng của ContextMenuStrip cũng như các thuộc tính và sự kiện của nó. Đây là một điều khiển cũng khá quan trọng nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để thành thạo nó nhé. Bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu về ToolStip, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top