CƠ BẢN
SỰ KIỆN
NÂNG CAO
FIREBASE
WINDOWS FORM
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms. Các bạn có thể xem lại cách kết nối C# Winforms với Firebase ở bài trước nhé, ở bài này mình sẽ không giải thích chi tiết nữa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo dữ liệu trên Firebase, sau đó lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms.

Tạo dữ liệu trên Realtime Database

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo Realtime Database, hãy xem lại để biết cách tạo nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách thêm dữ liệu vào Realtime Database.

Realtime Database hoạt động theo cấu trúc cây thư mục, như các bạn thấy ở hình dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

retrieve 03 png

Ở đây các bạn thấy rằng có một mục lớn là Information, tiếp đến bên trong có 3 mục nhỏ là HoTen, Lop, Truong với các giá trị tương ứng. Cứ như vậy tùy thuộc vào dữ liệu mà chúng ta tạo cấu trúc, rất đơn giản đúng không ạ.

Kết nối C# Winforms với Realtime Database

Trước khi muốn thao tác với dữ liệu trên Firebase các bạn cần kết nối đến nó, đoạn code kết nối như sau.

IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
{
   AuthSecret = "qe3MTNbKJkuPRyJMCB7adruK8QUT9eplAFx9L8fG",
   BasePath = "https://fir-connecting-2ffd6-default-rtdb.firebaseio.com/"
};

IFirebaseClient client;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
   client = new FireSharp.FirebaseClient(config);
}

Trong đó:

 • BasePath: là đường link dẫn đến Project Realtime Database.
 • AuthSecret: là đoạn mã để kết nối tới Project Realtime Database.

Lấy dữ liệu từ Realtime Database về C# Winforms

Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện lấy dữ liệu từ Realtime Database về C# Winforms. Cụ thể sẽ thực hiện theo từng bước như sau:

Bước 1: Tạo class Data bao gồm các trường dữ liệu chúng ta muốn lấy về tương ứng với các trường đã tạo ở trên Firebase.

Chuột phải vào tên Project rồi chọn vào Add, tiếp đến chọn vào New Items để tạo mới một class.

retrieve 01 png

Tiếp đến chọn vào thêm mới class rồi đặt tên cho nó là Data (các bạn có thể đặt tên khác tùy ý nhé).

retrieve 02 png

Bước 2: Khai báo các trường dữ liệu là các biến tương ứng trong class Data vừa mới tạo.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConnectingFirebase
{
  class Data
  {
    public string HoTen { get; set; }
    public string Lop { get; set; }
    public string Truong { get; set; }
  }
}

Bước 3: Thêm các Columns cho DataGridView và đặt tên cho nó.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  client = new FireSharp.FirebaseClient(config);

  dt.Columns.Add("hoten");
  dt.Columns.Add("lop");
  dt.Columns.Add("truong");

  dtgDSHS.DataSource = dt;

  dtgDSHS.Columns[0].HeaderText = "Họ và tên";
  dtgDSHS.Columns[1].HeaderText = "Lớp";
  dtgDSHS.Columns[2].HeaderText = "Trường";
}

Bước 4: xử lý cho Button "Lấy dữ liệu".

Trong bước này, đầu tiên chúng ta cần khai báo đối tượng FirebaseResponse với phương GetTaskAsync() để lấy dữ liệu. Ở đây chúng ta sẽ truyền đường dẫn cần lấy dữ liệu vào, cụ thể là "Information/".

Sau đó truyền dữ liệu chính là class Data mà chúng ta đã tạo. Ở đây các biến trong class Data sẽ giống với các trường dữ liệu trên Firebase.

Cuối cùng sẽ dùng phương thức Add() để thêm các row dữ liệu vào DataGridView.

private async void btnRetrieve_Click(object sender, EventArgs e)
{
  FirebaseResponse resp2 = await client.GetTaskAsync("Information/");
  Data obj2 = resp2.ResultAs<Data>();

  DataRow row = dt.NewRow();
  row["hoten"] = obj2.HoTen;
  row["lop"] = obj2.Lop;
  row["truong"] = obj2.Truong;

  dt.Rows.Add(row);
}

Kết quả:

retrieve 04 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using FireSharp.Config;
using FireSharp.Interfaces;
using FireSharp.Response;

namespace ConnectingFirebase
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DataTable dt = new DataTable();

    IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
    {
      AuthSecret = "qe3MTNbKJkuPRyJMCB7adruK8QUT9eplAFx9L8fG",
      BasePath = "https://fir-connecting-2ffd6-default-rtdb.firebaseio.com/"
    };

    IFirebaseClient client;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      client = new FireSharp.FirebaseClient(config);

      dt.Columns.Add("hoten");
      dt.Columns.Add("lop");
      dt.Columns.Add("truong");

      dtgDSHS.DataSource = dt;

      dtgDSHS.Columns[0].HeaderText = "Họ và tên";
      dtgDSHS.Columns[1].HeaderText = "Lớp";
      dtgDSHS.Columns[2].HeaderText = "Trường";
    }

    private async void btnRetrieve_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FirebaseResponse resp2 = await client.GetTaskAsync("Information/");
      Data obj2 = resp2.ResultAs<Data>();

      DataRow row = dt.NewRow();
      row["hoten"] = obj2.HoTen;
      row["lop"] = obj2.Lop;
      row["truong"] = obj2.Truong;

      dt.Rows.Add(row);
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase. Các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top