STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Kiểm tra một số được nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố không

Viết một chương trình kiểm tra một số được nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố không

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Theo trang Wikipedia: Một số được gọi là số nguyên tố khi nó là số tự nhiên khác 0 mà chỉ có 2 ước đó là 1 và chính nó. Số 1 chỉ có 1 ước, nên số 1 không phải là số nguyên tố. Vậy số nguyên tố nhỏ nhất là số 2.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số từ bàn phím, ta gọi biến đó là so
 • Khai báo và khởi tạo biến kt = 1, biến kt là cờ, đánh dấu so có phải là số nguyên tố hay không, nếu kt = 0 thì so không phải là số nguyên tố, nếu kt = 1 thì so là số nguyên tố
 • Sử dụng vòng lặp while lặp từ 2 đến so/2, cấu trúc vòng lặp while có dạng while (i <= so/2)
 • Trong mỗi vòng lặp thứ i kiểm tra so có chia hết cho i không, nếu If(so % i == 0) thì gán biến kt bằng 0
 • Ra khỏi vòng lặp kiểm tra nếu biến kt bằng 1 thì so là số nguyên tố, ngược lại so không phải là số nguyên tố

Chúng sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp while trong C++ như sau:

#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i = 2, so, kt = 1;

  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;

  if (so != 0 && so != 1) {
    while(i <= so/2) {
      if(so%i == 0) {
        kt = 0;
        break;
      }
      i++;
    }
  } else {
    kt = 0;
  }
  
  if(kt == 1) {
    cout << so << " la so nguyen to" << endl;
  } else {
    cout << so << " khong phai la so nguyen to" << endl;
  }

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập số là 0:

ex while 1 JPG

Khi nhập số là 1:

ex while 2 JPG

Khi nhập số là 6:

ex while 3 JPG

Khi nhập số là 7:

ex while 4 JPG

Bài tập vòng lặp while C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top