STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Nhập một số in ra màn hình bằng chữ

Viết một chường trình nhập một số từ bàn phím và in ra màn hình bằng chữ. Ví dụ 1234, kết quả in ra màn hình là một hai ba bốn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số n từ bàn phím
 • Tách từng số riêng lẻ của số n. Thuật toán tách số riêng lẻ của một số mình đã đề cập ở bài tập đảo ngược số nguyên, nếu các bạn chưa hiểu thì có thể xem lại nhé
 • Dùng lệnh switch case kiểm tra từng số riêng lẻ trên, nếu 0 in ra là không, 1 in ra là một... đến 9 in ra là chín.

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng vòng lặp while trong C++ như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  int so, soTemp;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> so;
  
  cout << so << " doc thanh chu la ";
  
  // luu so dao nguoc cua so vao soTemp
  while(so != 0) {
    soTemp = (soTemp * 10) + (so % 10);
    so /= 10;
  }
  
  while(soTemp != 0) {
    switch(soTemp % 10) {
      case 0: 
        cout << "Khong ";
        break;
      case 1: 
        cout << "Mot ";
        break;
      case 2: 
        cout << "Hai ";
        break;
      case 3: 
        cout << "Ba ";
        break;
      case 4: 
        cout << "Bon ";
        break;
      case 5: 
        cout << "Nam ";
        break;
      case 6: 
        cout << "Sau ";
        break;
      case 7: 
        cout << "Bay ";
        break;
      case 8: 
        cout << "Tam ";
        break;
      case 9: 
        cout << "Chin ";
        break;
    }
    
    soTemp = soTemp / 10;
  }

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n là 1234567:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex while 1 JPG

Khi nhập số n là 89754:

ex while 2 JPG

Khi nhập số n là 11775599:

ex while 3 JPG

Khi nhập số n là 2468:

ex while 4 JPG

Khi nhập số n là 13579:

ex while 5 JPG

Trong chương trình này chúng ta có sử dụng cấu trúc điều khiển switch case và câu lệnh break, nếu các bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở các bài trước nhé.

Bài tập vòng lặp while C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top