STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím

Viết chương trình đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím. Ví dụ: 12345, đảo ngược lại thành 54321

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số một số nguyên bất kỳ từ bàn phím, ta gọi đó là biến so
 • Sử dụng vòng lặp for để tách từng số riêng lẻ trong một số. Theo nguyên tắc một số có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm... là lũy thừa của 10, theo thứ tự lần lượt là hàng đơn vị là lũy thừa 0 của 10, hàng chục là lũy thừa 1 của 10, hàng trăm là lũy thừa 2 của 10...
 • Bắt đầu tách từ hàng đơn vị vì hàng đơn vị là lũy thừa 0 của 10 (100 = 1) của nên chỉ lấy số đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia 10 lấy phần dư được 5
 • Tiếp theo tách từ hàng chục bằng cách chia số đó cho 101 = 10 lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia cho 10 được 1234, sau đó lấy 1234 chia 10 lấy phần dư được 4.
 • Tiếp theo tách từ hàng trăm bằng cách chia số đó cho 102= 100 lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia 100 được 123, sau đó lấy 123 chia 10 lấy phần dư được 3
 • Tiếp tục đến hàng ngàn, chục ngàn... tương tự như trên là chia cho lũy thừa của 10 (lần lượt lũy thừa là 3, 4...) lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia cho 10 lấy phần dư, cho đến khi số ban đầu nhập vào từ bàn phím bằng 0 thì kết thúc vòng lặp.

Chúng ta cùng giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  cout << "So dao nguoc cua " << so << " la ";
  for (; so != 0; so = so / 10) {
    cout << so % 10;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số là 12345678:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex for 1 JPG

Khi nhập số là 65432:

ex for 2 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top