banner jpg
STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím

Viết chương trình đảo ngược một số nguyên bất kỳ được nhập từ bàn phím. Ví dụ: 12345, đảo ngược lại thành 54321

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số một số nguyên bất kỳ từ bàn phím, ta gọi đó là biến so
 • Sử dụng vòng lặp for để tách từng số riêng lẻ trong một số. Theo nguyên tắc một số có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm... là lũy thừa của 10, theo thứ tự lần lượt là hàng đơn vị là lũy thừa 0 của 10, hàng chục là lũy thừa 1 của 10, hàng trăm là lũy thừa 2 của 10...
 • Bắt đầu tách từ hàng đơn vị vì hàng đơn vị là lũy thừa 0 của 10 (100 = 1) của nên chỉ lấy số đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia 10 lấy phần dư được 5
 • Tiếp theo tách từ hàng chục bằng cách chia số đó cho 101 = 10 lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia cho 10 được 1234, sau đó lấy 1234 chia 10 lấy phần dư được 4.
 • Tiếp theo tách từ hàng trăm bằng cách chia số đó cho 102= 100 lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia 10 lấy phần dư, ví dụ 12345 chia 100 được 123, sau đó lấy 123 chia 10 lấy phần dư được 3
 • Tiếp tục đến hàng ngàn, chục ngàn... tương tự như trên là chia cho lũy thừa của 10 (lần lượt lũy thừa là 3, 4...) lấy phần nguyên, sau đó lấy kết quả đó chia cho 10 lấy phần dư, cho đến khi số ban đầu nhập vào từ bàn phím bằng 0 thì kết thúc vòng lặp.

Chúng ta cùng giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  cout << "So dao nguoc cua " << so << " la ";
  for (; so != 0; so = so / 10) {
    cout << so % 10;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số là 12345678:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex for 1 JPG

Khi nhập số là 65432:

ex for 2 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top