banner jpg
STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím

VIết một chương trình tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào giải bài toán trên chúng ta cùng nhớ lại khái niệm ước của một số như sau:

 • Một số b chia hết cho một số a, thì ta gọi a là ước của b, b là bội số của a
 • Ví dụ: tất cả ước của số 8 là 1, 2, 4, 8.

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số nguyên từ bàn phím, ta gọi biến đó là n
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n, cấu trúc của vòng lặp for sẽ là for(int i = 1; i <= n; i++)
 • Tại mỗi vòng lặp thứ i, kiểm tra xem n có chia hết cho i hay không, ví dụ if(n % i == 0) thì i là ước của n

Chúng ta sẽ giải bài toán tìm tất cả ước của một số nguyên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac uoc cua so " << n << " la ";
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    if(n % i == 0) {
      cout << i << " ";
    }
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n = 20:

ex for 1 JPG

Khi nhập số n = 13:

ex for 2 JPG

Khi nhập số n = 12:

ex for 3 JPG

Trong chương trình trên có sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++, nếu bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở bài trước nhé.

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top