STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím

VIết một chương trình tìm tất cả ước của một số nguyên được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào giải bài toán trên chúng ta cùng nhớ lại khái niệm ước của một số như sau:

 • Một số b chia hết cho một số a, thì ta gọi a là ước của b, b là bội số của a
 • Ví dụ: tất cả ước của số 8 là 1, 2, 4, 8.

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập số nguyên từ bàn phím, ta gọi biến đó là n
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n, cấu trúc của vòng lặp for sẽ là for(int i = 1; i <= n; i++)
 • Tại mỗi vòng lặp thứ i, kiểm tra xem n có chia hết cho i hay không, ví dụ if(n % i == 0) thì i là ước của n

Chúng ta sẽ giải bài toán tìm tất cả ước của một số nguyên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac uoc cua so " << n << " la ";
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    if(n % i == 0) {
      cout << i << " ";
    }
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n = 20:

ex for 1 JPG

Khi nhập số n = 13:

ex for 2 JPG

Khi nhập số n = 12:

ex for 3 JPG

Trong chương trình trên có sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++, nếu bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở bài trước nhé.

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top