STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - In tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím

Viết chương trình in tất cả các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím ra màn hình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số n từ bàn phím
 • Sử dụng vòng lặp for trong C++ đi từ 1 đến n. Cấu trúc vòng lặp có dạng for(int i = 1; i <=n; i++)
 • Trong mỗi vòng lặp for kiểm tra điều kiện số chẵn là số chia hết cho 2, ví dụ đang ở vòng lặp thứ i thì điều kiện kiểm tra là if (i % 2 == 0), nếu thõa điều kiện in ra màn hình giá trị i

Chúng ta giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac so chan tu 1 den " << n << " la:";
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
      cout << " " << i;
    }
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n là 20:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex for 1 JPG

Khi nhập số n là 13:

ex for 2 JPG

Hoặc chúng ta có thể giải bài toán trên mà không cần sử dụng cấu trúc điều kiển if trong vòng lặp for như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int n;
  cout << "Nhap so n: ";
  cin >> n;
  cout << "Tat ca cac so chan tu 1 den " << n << " la:";
  for (int i = 2; i <= n; i+=2) {
    cout << " " << i;
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số n là 15:

ex for 3 JPG

Khi nhập số n là 8:

ex for 4 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top