STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tính lũy thừa của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tính lũy thừa của một số nguyên, trong đó cơ số và số mũ được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Theo định nghĩa của Wikipedia: Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là a^b , đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách giải bài toán lũy thừa trên như sau:

 • Nhập cơ số và số mũ từ bàn phím, ta gọi các biến đó lần lượt là coSo, soMu.
 • Khai báo biến luyThua để lưu kết quả của a mũ b
 • Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến soMu, cú pháp của vòng lặp for sẽ là for(int i = 1; i <= soMu; i ++)
 • Trong mỗi vòng lặp, thực hiện phép tính lũy thừa: luyThua = luyThua * coSo

Chúng ta sẽ giải bài toán tính lũy thừa của một số ở trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int coSo, soMu;
  long luyThua = 1;
  cout << "Nhap co so: ";
  cin >> coSo;
  cout << "Nhap so mu: ";
  cin >> soMu;
  for(int i = 1; i <= soMu; i++) {
    luyThua = luyThua * coSo;
  }
  cout << "--------------" << endl;
  cout << coSo << " ^ " << soMu << " = " << luyThua << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 3:

ex for 1 JPG

Khi nhập cơ số là 2 và số mũ là 5:

ex for 2 JPG

Khi nhập cơ số là 3 và số mũ là 2:

ex for 3 JPG

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top