STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - In ra hình tam giác với các ký tự *

Viết một chương trình in ra hình tam giác như sau:

ex for 1 JPG

Với số dòng được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số dòng từ bàn phím, ta gọi biến đó là soDong
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp qua các dòng từ 1 đến soDong, cú pháp của vòng lặp là for(int i = 1; i <= soDong; i++) 
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến i để in các ngôi sao cho từng dòng, cú pháp của vòng lặp là for(int j = 1; j <= i; j++)
 • Sau khi in tất cả ngôi sao cho 1 dòng sẽ xuống dòng, ví dụ cout << endl

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) {
    //in so ky tu sao
    for(int j = 1; j <= i; j++) {
      cout << "*";
    }

    //xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Và kết quả khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số dòng là 8:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex for 2 JPG

Khi nhập số dòng là 3:

ex for 3 JPG

Tương tự chúng ta sẽ viết chương trình để in các hình tam giác sau:

Tam giác hình kim tự tháp:

ex for 4 JPG

Chương trình sử dụng vòng lặp for để in hình trên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) { 
    // in ky tu khoang trang
    for(int j = i; j < soDong; j++) {
      cout << " ";
    }

    // in ky tu ngoi sao
    for(int j = 1; j <= (2*i-1); j++) {
      cout << "*";
    }

    // xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Tam giác hình kim tự tháp ngược:

ex for 5 JPG

Chương trình sử dụng vòng lặp for để in hình trên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++)
  {
    // in ky tu khoang trang
    for(int j = 1; j < i; j++)
    {
      cout << " ";
    }

    // in ky tu ngoi sao
    for(int j = 1; j <= (soDong*2 -(2*i-1)); j++)
    {
      cout << "*";
    }

    // xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Như vậy bài toán in hình không khó, chúng ta chỉ cần nhìn hình và tìm ra quy luật của nó là gì là có thể giải quyết được bài toán.

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top