banner jpg
STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - In ra hình tam giác với các ký tự *

Viết một chương trình in ra hình tam giác như sau:

ex for 1 JPG

Với số dòng được nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập số dòng từ bàn phím, ta gọi biến đó là soDong
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp qua các dòng từ 1 đến soDong, cú pháp của vòng lặp là for(int i = 1; i <= soDong; i++) 
 • Sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến i để in các ngôi sao cho từng dòng, cú pháp của vòng lặp là for(int j = 1; j <= i; j++)
 • Sau khi in tất cả ngôi sao cho 1 dòng sẽ xuống dòng, ví dụ cout << endl

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp for trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) {
    //in so ky tu sao
    for(int j = 1; j <= i; j++) {
      cout << "*";
    }

    //xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Và kết quả khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số dòng là 8:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex for 2 JPG

Khi nhập số dòng là 3:

ex for 3 JPG

Tương tự chúng ta sẽ viết chương trình để in các hình tam giác sau:

Tam giác hình kim tự tháp:

ex for 4 JPG

Chương trình sử dụng vòng lặp for để in hình trên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++) { 
    // in ky tu khoang trang
    for(int j = i; j < soDong; j++) {
      cout << " ";
    }

    // in ky tu ngoi sao
    for(int j = 1; j <= (2*i-1); j++) {
      cout << "*";
    }

    // xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Tam giác hình kim tự tháp ngược:

ex for 5 JPG

Chương trình sử dụng vòng lặp for để in hình trên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int soDong;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> soDong;
  for(int i = 1; i <= soDong; i++)
  {
    // in ky tu khoang trang
    for(int j = 1; j < i; j++)
    {
      cout << " ";
    }

    // in ky tu ngoi sao
    for(int j = 1; j <= (soDong*2 -(2*i-1)); j++)
    {
      cout << "*";
    }

    // xuong dong ke tiep
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Như vậy bài toán in hình không khó, chúng ta chỉ cần nhìn hình và tìm ra quy luật của nó là gì là có thể giải quyết được bài toán.

7. Bài tập vòng lặp for trong C++

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top