Java - Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao.

Bạn hãy nêu lỗi của đoạn chương trình dưới đây và giải thích vì sao có lỗi đó. Sử dụng Eclipse để kiểm chứng, hiển thị lỗi đó và sửa lại đoạn chương trình đó sao cho đúng.

A.java
package baitap;

public interface A {
    private int i;
}

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong phần bài học tôi đã trình bày, một thuộc tính trong Interface bắt buộc phải là một hằng số. Trong Interface A ở trên, tôi khai báo một thuộc tính i không phải là hằng số nên chương trình sẽ báo lỗi như sau:

ket qua loi bien dich png

Để sửa lỗi, chúng ta sẽ khai báo i là một hằng số và khởi tạo giá trị ban đầu cho hằng số đó = 200:

A.java
package baitap;

public interface A {
    static final int i = 200;
}

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP