Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình kiểm tra một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi Palindmore hay không?
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình kiểm tra một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi Palindmore hay không?

Viết chương trình kiểm tra một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi Palindmore hay không? Một chuỗi được goi là Palindmore nếu sau khi đảo ngược các ký tự của nó, ta nhận được chuỗi ban đầu. Ví dụ: chuỗi "MADAM" là Palindmore. 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String str, reverseStr;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập chuỗi cần kiểm tra: ");
	str = scanner.nextLine();
		
	StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(str);
		
	// tạo 1 StringBuilder chứa các ký tự được khai báo trong stringBuilder
	StringBuilder stringBuilder1 = new StringBuilder(stringBuilder);
	stringBuilder1.reverse();

	// nếu stringBuilder giống stringBuilder1 sau khi đảo ngược
	// thì chuỗi nhập vào là chuỗi Palindmore
	// ngược lại không là chuỗi Palindmore
	if (stringBuilder.toString().equals(stringBuilder1.toString())) {
		System.out.println(str + " là chuỗi Palindmore");
	} else {
		System.out.println(str + " không là chuỗi Palindmore");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap kiem tra chuoi Palindmore StringBuilder PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tìm chuỗi con dài nhất ở đầu chuỗi sao cho đảo ngược của chuỗi này là chuỗi con nằm ở cuối chuỗi.
Java - Viết chương trình kiểm tra một chuỗi nhập vào có phải là chuỗi Palindmore hay không?
Java - Viết chương trình hiển thị mã ngành, mã khóa và số thứ tự của 1 mã sinh viên được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình hiển thị các từ viết tắt của 1 chuỗi bất kỳ.
Java - Viết chương trình đếm số từ có trong 1 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP