TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Hãy đưa ra kết luận đoạn chương trình cho sẵn có chạy được hay không và giải thích.

Hãy đưa ra kết luận đoạn chương trình cho sẵn dưới đây có chạy được hay không và giải thích. Sau đó sử dụng Eclipse để kiểm tra kết quả của đoạn chương trình đó.

X.java
package viduoverloading;

public class X {
	
	void calculate(int a, int b) {
		System.out.println("Đây là lớp X.");
	}
  
}

Y.java
package viduoverloading;

public class Y extends X {

	@Override
	void calculate(int a, int b) {
		System.out.println("Đây là lớp Y.");
	}

}

Z.java
package viduoverloading;

public class Z extends Y {

	@Override
	void calculate(int a, int b) {
		System.out.println("Đây là lớp Z.");
	}

}

MainClass.java
package viduoverloading;

public class MainClass {

	public static void main(String[] args) {
		X x = new Y();
		x.calculate(10, 20);
	     
		Y y = (Y) x;
		y.calculate(50, 100);
	     
		Z z = (Z) y;
		z.calculate(100, 200);
	}

}

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong đoạn chương trình trên, chúng ta thấy trình biên dịch không hề báo lỗi trong quá trình chúng ta code nhưng khi chúng ta thực thi chương trình thì sẽ có lỗi xảy ra ở dòng code: Z z = (Z) y; trong lớp MainClass. Lỗi này là do khi chúng ta tiến hành ép kiểu tường minh từ y về z thì lúc này trình biên dịch vẫn thấy có lý vì chúng có quan hệ cha con. Nhưng khi thực thi thì y vốn dĩ không biết z là gì nên không thể thực hiện việc ép kiểu được.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Kết quả biên dịch chương trình sử dụng Eclipse sẽ minh họa điều này:

ketqua bai tap tong hop overriding overloading 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top