CĂN BẢN
CSS3
CSS RESPONSIVE
CSS PARALLAX
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiệu ứng bóng đổ với thuộc tính box-shadow của CSS3

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo hiệu ứng bóng đổ cho khung, button đơn giản bằng cách sử dụng thuộc tính box-shadow trong CSS3.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thuộc tính box-shadow của CSS:

Cú pháp thuộc tính box-shadow gồm 4 tham số như sau:

box-shadow
box-shadow: horizontal-offset vertical-offset blur-radius spread-radius color;

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

 • horizontal-offset: vị trí đổ bóng cho chiều ngang (đơn vị px)
 • vertical-offset: vị trí đổ bóng cho chiều dọc (đơn vị px)
 • blur-radius(không bắt buộc): độ nhòe của bóng (đơn vị px)
 • spread-radius(không bắt buộc): kích thước của bóng (mặc định là 0, bóng có cùng kích thước với độ nhòe)
 • color: màu của bóng

Các bạn làm theo các bước sau đây:

1. Xây dựng HTML:

Các bạn nhập đoạn mã sau vào file html.

HTML
<div class="shadow"></div>
<div class="shadow-right"></div>
<div class="shadow-left"></div>
<div class="shadow-inside"></div>
<div class="one-edge-shadow"></div>
<div class="shadow-inside-outside"></div>
<div class="multi-shadow"></div>

Ứng với mỗi hướng đổ bóng, mình sẽ đặt trong 1 thẻ div khác nhau để dễ phân biệt.

2. Xây dựng CSS:

Mình sẽ xây dựng CSS cho từng thẻ div ở trên

Đối với hướng bóng đổ không có độ nhòe, bạn chỉ cần thiết lập độ nhòe bằng 0 hoặc bạn có thể bỏ qua không ghi giá trị cho tham số này.

shadow
.shadow {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: #ccc;
  -moz-box-shadow: 3px 3px #666;
  -webkit-box-shadow: 3px 3px #666;
  box-shadow: 3px 3px #666;
}

2018 05 18 094336 png

Hướng bóng đổ sang phải, các tham số đều mang giá trị dương

shadow-right
.shadow-right {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: black;
  -moz-box-shadow: 3px 3px 5px 0px #666;
  -webkit-box-shadow: 3px 3px 5px 0px #666;
  box-shadow: 3px 3px 5px 0px #666;
}

2018 05 18 094435 png

Hướng bóng đổ sang trái, bạn chỉ cần thiết lập vị trí chiều ngang và dọc mang giá trị âm

shadow-left
.shadow-left {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: black;
  -moz-box-shadow: -3px -3px 5px 0px #666;
  -webkit-box-shadow: -3px -3px 5px 0px #666;
  box-shadow: -3px -3px 5px 0px #666;
}

2018 05 18 094532 png

Hướng bóng vào trong, giá trị inset được dùng để đẩy bóng vào trong.

inset-shadow
.inset-shadow {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: #ccc;
  -moz-box-shadow: inset 0 0 10px #000000;
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 10px #000000;
  box-shadow: inset 0 0 10px #000000;
}

2018 05 18 094617 png

Hướng bóng đổ chỉ ở 1 cạnh của khung

one-edge-shadow
.one-edge-shadow {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: #ccc;
  -webkit-box-shadow: 0 8px 6px -6px black;
    -moz-box-shadow: 0 8px 6px -6px black;
      box-shadow: 0 8px 6px -6px black;
}

2018 05 18 094806 png

Kết hợp bóng đổ cả bên trong và bên ngoài, các bóng đổ được ngăn cách với nhau bằng dấu phảy

inset-outset-shadow
.inset-outset-shadow{
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: #ccc;
  -moz-box-shadow: 3px 3px  #666;
  -webkit-box-shadow: 3px 3px  #666;
  box-shadow: inset 10px 10px 5px #666, 10px 10px 5px #666;
}

2018 05 18 094837 png

Tạo nhiều bóng đổ

multi-shadow
.multi-shadow {
  width: 100px;
  height: 50px;
  margin: 50px 40px;
  background-color: #ccc;
  box-shadow:
        0 0 10px 4px #FF6347,
        0 0 10px 30px #FFDAB9,
        30px 0 20px 30px #B0E0E6;
}

2018 05 18 094908 png

Tổng hợp chúng ta có bài hoàn chỉnh như sau:

CSS RUN
/*Bóng đổ không có độ nhòe*/
.shadow {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: #ccc;
  -moz-box-shadow: 3px 3px #666;
  -webkit-box-shadow: 3px 3px #666;
  box-shadow: 3px 3px #666;
}

/*Bóng đổ sang phải*/
.shadow-right {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: black;
  -moz-box-shadow: 3px 3px 5px 0px #666;
  -webkit-box-shadow: 3px 3px 5px 0px #666;
  box-shadow: 3px 3px 5px 0px #666;
}

/*Bóng đổ sang trái*/
.shadow-left {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: black;
  -moz-box-shadow: -3px -3px 5px 0px #666;
  -webkit-box-shadow: -3px -3px 5px 0px #666;
  box-shadow: -3px -3px 5px 0px #666;
}

/*Bóng đổ vào trong*/
.shadow-inset {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: #ccc;
  -moz-box-shadow: inset 0 0 10px #000000;
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 10px #000000;
  box-shadow: inset 0 0 10px #000000;
}

/*Bóng đổ một cạnh của khung*/
.one-edge-shadow {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: #ccc;
  -webkit-box-shadow: 0 8px 6px -6px black;
  -moz-box-shadow: 0 8px 6px -6px black;
  box-shadow: 0 8px 6px -6px black;
}

/*Kết hợp bóng đổ cả bên trong và bên ngoài*/
.inset-outset-shadow {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin: 10px;
  background-color: #ccc;
  -moz-box-shadow: 3px 3px #666;
  -webkit-box-shadow: 3px 3px #666;
  box-shadow: inset 10px 10px 5px #666, 10px 10px 5px #666;
}

/*Tạo nhiều bóng đổ*/
.multi-shadow {
  width: 100px;
  height: 50px;
  margin: 50px 40px;
  background-color: #ccc;
  box-shadow: 0 0 10px 4px #FF6347,
  0 0 10px 30px #FFDAB9,
  30px 0 20px 30px #B0E0E6;
}

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://css-tricks.com/snippets/css/css-box-shadow/

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top