CĂN BẢN
CSS3
CSS RESPONSIVE
CSS PARALLAX
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hiệu ứng mưa với HTML và CSS

Một trang web nếu hiển thị được các hiệu ứng thời tiết nắng, mưa, gió thì sẽ rất sinh động. Hôm nay, freetuts sẽ hướng các bạn tạo hiệu ứng mưa như hình

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

tao hieu ung mua jpg

1. Phần HTML

Phần bố cục chia làm 2 mảng chính: đám mây và giọt mưa.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <title>Rain</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="rain.css">
 <script src="main.js"></script>
</head>
<body>
 <div class="cloud">
  <div class="c1"></div>
  <div class="c2"></div>
  <div class="c3"></div>
 </div>
 <div class="drop d1"></div>
 <div class="drop d2"></div>
 <div class="drop d3"></div>
 <div class="drop d4"></div>
 <div class="drop d5"></div>
 <div class="drop2 d1"></div>
 <div class="drop2 d2"></div>
 <div class="drop2 d3"></div>
 <div class="drop2 d4"></div>
 <div class="drop2 d5"></div>
</body>
</html>

Trong giọt mưa, freetuts chia thành hai nhóm nhỏ nhằm tạo hiệu ứng mưa to.

Các bạn có thể tạo nhiều nhóm hơn để mưa to hơn nữa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Phần CSS

Trước hết hãy lướt qua phần mã nguồn

body {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 min-height: 500px;
 position: relative;
}

.cloud {
 position: relative;
 height: 100px;
 width: 200px;
}

.cloud > div {
 border: 2px solid black;
 border: none;
 background-color: grey;
 animation: lightning linear 2s infinite;
}

@keyframes lightning {
 0% {
  background-color: #ffffb3
 }
 5% {
  background-color: grey;
 }
 8% {
  background-color: #ffffb3
 }
 10% {
  background-color: grey;
 }
 100% {
  background-color: grey;
 }
}

.c1 {
 position: absolute;
 width: 60px;
 height: 60px;
 border-radius: 30px;
 bottom: 20px;
 left: 30px;
 z-index: 1;
}

.c2 {
 position: absolute;
 width: 100px;
 height: 100px;
 border-radius: 50px;
 right: 20px;
 bottom: 5px;
 z-index: 1;
}

.c3 {
 position: absolute;
 width: 200px;
 height: 50px;
 border-radius: 25px;
 bottom: 0;
 z-index: 2;
}

.drop {
 position: relative;
}

.drop:after {
 display: block;
 content: "";
 background: #2e8ece;
 width: 20px; 
 height: 20px;
 position: absolute;
 left: 315px;
 animation: drop 1s ease infinite;
 border-radius: 50%;
 transform: scale(0.7,1) rotate(45deg);
 box-shadow: 1px 1px 7px #1a1a1a;
}

.drop2 {
 position: relative;
}

.drop2::after {
 display: block;
 content: "";
 background: #2e8ece;
 width: 20px; 
 height: 20px;
 position: absolute;
 left: 315px;
 animation: drop 1.5s 0.03s ease infinite;
 border-radius: 50%;
 transform: scale(0.7,1) rotate(45deg);
 box-shadow: 1px 1px 7px #1a1a1a;
}


.drop.d1::after {
 left: -40px;
 animation-delay: -0.2s;
}

.drop.d2::after {
 left: -70px;
 animation-delay: -0.35s;
}

.drop.d3::after {
 left: -100px;
 animation-delay: -0.3s;
}

.drop.d4::after {
 left: -130px;
 animation-delay: 0;
}

.drop.d5::after {
 left: -160px;
 animation-delay: 0.13s;
}

.drop2.d1::after {
 left: -45px;
 animation-delay: -0.7s;
}

.drop2.d2::after {
 left: -75px;
 animation-delay: -0.45s;
}

.drop2.d3::after {
 left: -105px;
 animation-delay: -0.93s;
}

.drop2.d4::after {
 left: -135px;
 animation-delay: 0.2;
}

.drop2.d5::after {
 left: -165px;
 animation-delay: 0.613s;
}

@keyframes drop {
 0%{
  transform: scale(0.1,0.1) rotate(45deg);
  top: 25px;
  border-top-left-radius: 50%;
 }
 95%{
  border-top-left-radius: 0;
  transform: scale(0.5,0.5) rotate(45deg);
 }
 100%{
  top: 300px;
  border-top-left-radius: 50%;
  transform: scale(0.5,0.1) rotate(45deg);
 }
}

Bước 1: tạo định dạng cho thẻ body

body {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 min-height: 500px;
 position: relative;
}

Bước 2: tạo định dạng cho lớp cloud

.cloud {
 position: relative;
 height: 100px;
 width: 200px;
}

Bước 3: tạo định dạng chung cho từng nhóm mây con

.cloud > div {
 border: 2px solid black;
 border: none;
 background-color: grey;
 animation: lightning linear 2s infinite;
}

Bước 4: tạo hiệu ứng sấm chớp

@keyframes lightning {
 0% {
  background-color: #ffffb3
 }
 5% {
  background-color: grey;
 }
 8% {
  background-color: #ffffb3
 }
 10% {
  background-color: grey;
 }
 100% {
  background-color: grey;
 }
}

Lưu ý sự thay đổi màu nền cần nhanh, nên độ lệch giữa các khoảng phần trăm phải thấp.

Bước 5: tạo định dạng các đám mây con

.c1 {
 position: absolute;
 width: 60px;
 height: 60px;
 border-radius: 30px;
 bottom: 20px;
 left: 30px;
 z-index: 3;
}

.c2 {
 position: absolute;
 width: 100px;
 height: 100px;
 border-radius: 50px;
 right: 20px;
 bottom: 5px;
 z-index: 3;
}

.c3 {
 position: absolute;
 width: 200px;
 height: 50px;
 border-radius: 25px;
 bottom: 0;
 z-index: 3;
}

Bước 6: tạo định dạng nhóm giọt mưa 1

.drop {
 position: relative;
}

.drop:after {
 display: block;
 content: "";
 background: #2e8ece;
 width: 20px; 
 height: 20px;
 position: absolute;
 left: 315px;
 animation: drop 1s ease infinite;
 border-radius: 50%;
 transform: scale(0.7,1) rotate(45deg);
 box-shadow: 1px 1px 7px #1a1a1a;
}

Bước 7: tạo định dạng nhóm giọt mưa 2

.drop2 {
 position: relative;
}

.drop2::after {
 display: block;
 content: "";
 background: #2e8ece;
 width: 20px; 
 height: 20px;
 position: absolute;
 left: 315px;
 animation: drop 1.5s 0.03s ease infinite;
 border-radius: 50%;
 transform: scale(0.7,1) rotate(45deg);
 box-shadow: 1px 1px 7px #1a1a1a;
}

Bước 8: tạo độ trễ và vị trí cho các giọt mưa nhóm 1

.drop.d1::after {
 left: -40px;
 animation-delay: -0.2s;
}

.drop.d2::after {
 left: -70px;
 animation-delay: -0.35s;
}

.drop.d3::after {
 left: -100px;
 animation-delay: -0.3s;
}

.drop.d4::after {
 left: -130px;
 animation-delay: 0;
}

.drop.d5::after {
 left: -160px;
 animation-delay: 0.13s;
}

Bước 9: tạo độ trễ và vị trí cho các giọt mưa nhóm 2

.drop2.d1::after {
 left: -45px;
 animation-delay: -0.7s;
}

.drop2.d2::after {
 left: -75px;
 animation-delay: -0.45s;
}

.drop2.d3::after {
 left: -105px;
 animation-delay: -0.93s;
}

.drop2.d4::after {
 left: -135px;
 animation-delay: 0.2;
}

.drop2.d5::after {
 left: -165px;
 animation-delay: 0.613s;
}

Bước 10: tạo hiệu ứng giọt mưa rơi

@keyframes drop {
 0%{
  transform: scale(0.1,0.1) rotate(45deg);
  top: 25px;
  border-top-left-radius: 50%;
 }
 95%{
  border-top-left-radius: 0;
  transform: scale(0.5,0.5) rotate(45deg);
 }
 100%{
  top: 300px;
  border-top-left-radius: 50%;
  transform: scale(0.5,0.1) rotate(45deg);
 }
}

3. Lời Kết

Qua bài viết này, các bạn đã học được cách tạo hiệu ứng mưa rơi kèm sấm chớp. Ở bài tiếp theo, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn hiệu ứng thời tiết nắng đẹp.

Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải mã nguồn bài viết freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top