CĂN BẢN
CSS3
CSS RESPONSIVE
CSS PARALLAX
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 02: Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website

Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thuộc tính trong CSS3 dùng để tạo responsive đó là thuộc tính @media.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. @media CSS là gì?

@media CSS là một tính năng mới của CSS3, tính năng này cho phép ta tùy chỉnh CSS cho nhiều thiết bị khác nhau từ máy tính cho đến điện thoại smart phone và các thiết bị in ấn. Thuộc tính này có cú pháp như sau:

@media not|only mediatype and (media feature) {
  CSS-Code;
}

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó mediatype gồm các thuộc tính hay sử dụng sau:

 • all: Dùng cho mọi thiết bị
 • print: Dùng cho máy in
 • screen: Dùng cho máy tính và các thiết bị smart phone

Thực tế vẫn còn nhiều nữa nhưng với lập trình web thì chúng ta thường sử dụng ba thuộc tính đó thôi. Và trước khi đi vào tìm hiểu các thuộc tính thì ban phải phân biệt hai khái niệm sau:

 • Device: Là thiết bị sử dụng website như Laptop, Desktop, Iphone, ..
 • Viewport: Là kích thước hiển thị của giao diện.

Và media featured thì gồm các thuộc tính sau:

 • aspect-ratio: Tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
 • min-aspect-ratio: Tỉ lệ tối thiểu giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
 • max-aspect-ratio: Tỉ lệ tôi đa giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
 • color: Số bits cho mỗi màu sắc của device
 • color-index: Số lượng màu sắc mà device có thể hiển thị
 • device-aspect-ratio: Tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của device
 • max-device-aspect-ratio: Tỉ lệ tối đa giữa chiều rộng và chiều cao của device
 • min-device-aspect-ratio: Tỉ lệ tối thiểu giữa chiều rộng và chiều cao của device
 • device-height: Chiều cao của device
 • device-width: Chiều rộng của device
 • height: Chiều cao của viewport
 • width: Chiều rộng của viewport
 • max-width: Chiều rộng tối đa của viewport
 • min-width: Chiều rộng tối thiểu của viewport
 • max-height: Chiều cao tối đa của viewport
 • min-height: Chiều cao tối thiểu của viewport
 • min-device-width: Chiều rộng tối thiểu của device
 • max-device-width: Chiều rộng tối đa của device
 • min-device-height: Chiều cao tối thiểu của device
 • max-device-height: Chiều cao tối đa của device
 • orientation: Định hướng của khung nhìn (xoay hoặc không xoay thiết bị)
 • resolution: Độ phân giải của thiết bị đầu ra (sử dụng dpi hoặc dpcm)

Ví dụ: Nếu chiều rộng của trình duyệt nhỏ hơn hoặc bằng 480px thì ẩn class .large.

@media only screen and (max-width: 480px){
 .large{
   display: none;
 }
}

Với đoạn code này thì khi bạn sử dụng điện thoại hoặc kéo nhỏ trình duyệt nhỏ hơn 480px thì đối tượng HTML đang sử dụng class .large sẽ bị ẩn. Nếu bạn thiết lập trong khoảng nào đó thì sử dụng thêm một điều kiện and nữa.

@media only screen and (max-width: 480px) and (min-width: 320px){
 .large{
   display: none;
 }
}

Với đoạn code này thì khi chiều rộng nằm trong khoảng 324px - 480px thì mới có tác dụng. Cò nếu ban muốn chỉ có tác dụng cho máy in thì làm như sau:

@media only print
 .large{
   display: none;
 }
}

Ngoài cách tạo trực tiếp trong CSS như vậy thì ban có thể tạo một file riêng và sử dụng thuộc tính media của thẻ link.

<link rel="stylesheet" media="mediatype and|not|only (media feature)" href="mystylesheet.css">

2. Sử dụng @media để tạo Responsive Website

Việc sử dụng media đòi hỏi bạn phải thành thạo CSS nói chung và am hiểu về độ phân giải các thiết bị nói riêng. Và sau đây mình sẽ làm một ví dụ nhỏ về cách tạo Responsive.

Cho đoạn mã HTML sau: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tạo responsive</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .left, .right{
        height: 400px;
      }
      .left{
        background: blue;
        float: left;
        width: 70%;
      }
      .right{
        background: red;
        float: right;
        width: 30%;
      }
      
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="left">
        LEFT
      </div>
      <div class="right">
        RIGHT
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Chạy giao diện này lên sẽ như sau:

media responsive website 1 png

Đề bài yêu cầu hãy tạo responsive cho layout này theo đúng tiêu chuẩn sau:

 • Nếu kích thước trình duyệt nhỏ hơn 769px thì hiển thị 1 hàng dọc
 • Ngược lại thì hiển thị hai hàng dọc

Lúc này ta sẽ thiết lập CSS như sau:

@media only screen and (max-width: 768px){
  .left, .right{
    float: none;
    width: 100%;
  }
}

Chỉ cần thêm đoạn mã đó thôi là bài toán được giải quyết: XEM DEMO

Và đây là hình kết quả nếu bạn kéo nhỏ trình duyệt nhỏ hơn 789px.

media responsive website 2 png

3. Sử dụng @Media với các thiết bị di động và máy tính

Với danh sách các thuộc tính của @media thì ta dễ dàng phát hiện ra các thiết bị. Và sau đây là danh sách các câu query @media cho các thiết bị thông dụng.

Iphone:

/* ----------- iPhone 4 and 4S ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 480px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 480px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 480px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- iPhone 5 and 5S ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 568px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 568px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 320px) 
 and (max-device-width: 568px)
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- iPhone 6 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 667px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { 

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 667px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: portrait) { 

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 375px) 
 and (max-device-width: 667px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (orientation: landscape) { 

}

/* ----------- iPhone 6+ ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 414px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3) { 

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 414px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
 and (orientation: portrait) { 

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 414px) 
 and (max-device-width: 736px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
 and (orientation: landscape) { 

}

Galaxy phones:

/* ----------- Galaxy S3 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) 
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Galaxy S4 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 320px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Galaxy S5 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: landscape) {

}

HTC:

/* ----------- HTC One ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 360px) 
 and (device-height: 640px) 
 and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) 
 and (orientation: landscape) {

}

Ipad:

/* ----------- iPad mini ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: portrait) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: landscape) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* ----------- iPad 1 and 2 ----------- */
/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: portrait) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: landscape) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) {

}

/* ----------- iPad 3 and 4 ----------- */
/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: portrait) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 768px) 
 and (max-device-width: 1024px) 
 and (orientation: landscape) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {

}

Galaxy tablets:

* ----------- Galaxy Tab 10.1 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media 
 (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px) {

}

/* Portrait */
@media 
 (max-device-width: 800px) 
 and (orientation: portrait) { 

}

/* Landscape */
@media 
 (max-device-width: 1280px) 
 and (orientation: landscape) { 

}

Nexus tablets:

/* ----------- Asus Nexus 7 ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 601px) 
 and (device-height: 906px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) {

}

/* Portrait */
@media screen 
 and (device-width: 601px) 
 and (device-height: 906px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) 
 and (orientation: portrait) {

}

/* Landscape */
@media screen 
 and (device-width: 601px) 
 and (device-height: 906px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.331) 
 and (-webkit-max-device-pixel-ratio: 1.332) 
 and (orientation: landscape) {

}

Kindle Fire:

/* ----------- Kindle Fire HD 7" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) 
 and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 800px) 
 and (max-device-width: 1280px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) 
 and (orientation: landscape) {

}

/* ----------- Kindle Fire HD 8.9" ----------- */

/* Portrait and Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) {

}

/* Portrait */
@media only screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) 
 and (orientation: portrait) {
}

/* Landscape */
@media only screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) 
 and (orientation: landscape) {

}

Laptop:

/* ----------- Non-Retina Screens ----------- */
@media screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) { 
}

/* ----------- Retina Screens ----------- */
@media screen 
 and (min-device-width: 1200px) 
 and (max-device-width: 1600px) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
 and (min-resolution: 192dpi) { 
}

Apple Watch:

/* ----------- Apple Watch ----------- */
@media
 (max-device-width: 42mm)
 and (min-device-width: 38mm) { 

}

Môt 360 Watch:

/* ----------- Moto 360 Watch ----------- */
@media 
 (max-device-width: 218px)
 and (max-device-height: 281px) { 

}

Trên là những thiết bị thông dụng. Tuy nhiên nếu bạn muốn biết chính xác hơn nữa thì hãy vào trang mydivice.io để xem nhé.

4. Lời kết

Như vậy mình đã giới thiệu xong chức năng và nhiệm vụ của query @media, hy vọng qua bài này bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về cách sử dụng @media trong CSS để tạo ra website responsive. Bài này mình xin dừng tại đây, bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng jQuery để tạo Responsive.

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top