CĂN BẢN
CSS3
CSS RESPONSIVE
CSS PARALLAX
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu về list trong CSS

Trong bài học này mình sẽ cùng tìm hiểu về danh sách (list) trong CSS. Vậy danh sách (list)  là gì, có mấy loại danh sách (list) trong  HTML, trong CSS có các thuộc tính nào sẽ được áp dụng trên danh sách (list). Mình cùng nhau tìm hiểu trong bài này nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Danh sách (list) trong CSS là gì?

Mình sẽ lấy hình minh họa cho các bạn dễ hiểu, và mình cũng không biết giải thích khái niệm của danh sách như thế nào nữa. :)

css list ex png

List trong HTML có 2 loại chính đó là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

   - Danh sách có thứ tự (ordered list). Đánh dấu mục của danh sách có thứ tự mặc định là số và bắt đầu bằng 1.

   - Danh sách không có thứ tự (unordered list). Đánh dấu mục của danh sách không có thứ tự mặc định là dấu chấm màu đen.

CSS có những thuộc tính như list-style-type, list-style-image, list-style-position cho phép thay đổi biểu tượng đánh dấu danh mục của danh sách. Vậy cách sử dụng những thuộc tính này như thế nào, mình cùng xem tiếp phần 2 nhé.

2. Một số thuộc tính chính của list

list-style-type

list-style-type là thuộc tính cho phép chỉ định loại đánh dấu mục của danh sách nào sẽ được hiển thị, ví dụ như là hình tròn, hình vuông, chữ la mã ...

list-style-type có rất nhiều giá trị, tuy nhiên mình chỉ giới thiệu những giá trị hay sử dụng sau:

 • circle: giá trị hiển thị là hình tròn
 • square:  giá trị hiển thị là hình vuông
 • upper-roman: giá trị hiển thị là chữ la mã hoa như I, II, II, IV ...
 • lower-roman: giá trị hiển thị là chữ la mã thường như i, ii, iii, iv ...
 • upper-latin: giá trị hiển thị là chữ cái latin hoa như A, B, C ...
 • lower-alpha: giá trị hiển thị là chữ cái alphabet như a, b, c ...
 • none: không hiển thị gì cả
 • decimal: giá trị hiển thị là số như 1, 2, 3 ...
 • decimal-leading-zero: giá trị hiển thị là số nhưng sẽ thêm số 0 phía trước số, nếu số < 10 như 01, 02, 03 ...

Cú pháp:

Selector {
  list-style-type: giá trị;
}

Mình sẽ lấy ví dụ sau:

Ví dụ RUN
.circle {
   list-style-type: circle;
  }
.square {
   list-style-type: square;
  }
.upper-roman {
   list-style-type: upper-roman;
  }
.lower-roman {
   list-style-type: lower-roman;
  }
.upper-latin {
   list-style-type: upper-latin;
  }
.lower-alpha {
   list-style-type: lower-alpha ;
  }
.none {
   list-style-type: none;
  }
.decimal {
   list-style-type: decimal;
  }

list-style-image

list-style-image là thuộc tính dùng hình ảnh (image) để làm đánh dấu mục của danh sách.

Cú pháp CSS:

selector {
  list-style-image: url của hình ảnh;
}
Ví dụ RUN
 ul {
    list-style-image: url('css-list-image-ex.gif');
}

list-style-position

list-style-position là thuộc tính dùng để thiết lập vị trí hiển thị của các đánh dấu mục của danh sách.

list-style-position có 2 giá trị chính đó là:

 • outside: đánh dấu mục của danh sách sẽ nằm bên ngoài các phần tử của danh sách
 • inside: đánh dấu mục của danh sách sẽ nằm bên trong các phần tử của danh sách.

Cú pháp CSS:

selector {
  list-style-position: giá trị;
}

Để các bạn dễ hiểu, mình sẽ lấy ví dụ sau:

Ví dụ RUN
ul.inside {list-style-position: inside;}
ul.outsite {list-style-position: outsite;}
p {color: red;}

Và kết quả của ví dụ trên là:

css style position png

list-style

list-style là thuộc tính trình bài cách viết ngắn gọn của 3 thuộc tính list-style-typelist-style-imagelist-style-position.

Cú pháp:

selector {
 list-style: type image position;
}
Ví dụ RUN
ul {
   list-style: inside url("css-list-image-ex.gif") square;
 }

Lưu ý: Thứ tự của 3 thuộc tính list-style-typelist-style-imagelist-style-position mình có thể thay đổi được và kết quả các thứ tự thay đổi là như nhau. Trong 2 thuộc tính list-style-type và list-style-image thì thuộc tính list-style-image sẽ được áp dụng, còn thuộc tính list-style-type sẽ không được áp dụng, chỉ khi hình ảnh bị lỗi thì thuộc tính list-style-type mới được áp dụng.

3. Kết luận

Như vậy là mình đã trình bày xong về danh sách (list) trong CSS là gì và các thuộc tính chính của danh sách trong CSS rồi.

Cuối cùng, trong quá trình viết trong tránh khỏi sai sót, nếu có điểm nào không hợp lý rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn để bài viết của mình ngày càng một tốt hơn

Tham khảo: w3school.com

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top