Tìm hiểu về table trong CSS

Bài học hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về table trong CSS. 

Mình có ví dụ sau (đây cũng là đoạn mã HTML mẫu cho các ví dụ phía sau)

Ví dụ mẫu RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <table>
   <tr>
    <th>Họ Và Tên</th>
    <th>Năm sinh</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Nguyễn Văn A</td>
    <td>1992</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Nguyễn Văn B</td>
    <td>1993</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Nguyễn Văn C</td>
    <td>1994</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Nguyễn Văn D</td>
    <td>1995</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Nguyễn Văn E</td>
    <td>1996</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Nguyễn Văn F</td>
    <td>1992</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Nguyễn Văn A</td>
    <td>1992</td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>

Kết quả của ví dụ trên khi chưa áp dụng bất cứ CSS nào:

Từ kết quả trên ta thấy, khi table chưa áp dụng thuộc tính CSS nào nhìn rất là xấu.. :).. Vậy CSS có những thuộc tính nào để định dạng cho bảng (table) trở nên thân thiện với người dùng hơn. Mình sẽ cùng tìm hiểu một số thuộc tính thường hay sử dụng cho bảng (table) như border, width, height, padding, hover, nth-child, color... 

1. Các thuộc tính CSS định dạng bảng

border

border là thuộc tính dùng để thiết lập đường viền cho bảng (table), dòng (tr), ô dữ liệu (td) hay tiêu đề (th).

Ví dụ, mình sẽ thiết lập đường viền cho bảng là màu xanh lá cây.

Ví dụ RUN
table {
   border: 1px solid green;
}

Và kết quả của CSS trên:

Như vậy mình đã thiết lập đường viền màu xanh lá cây cho toàn bộ bảng (table), mình tiếp tục thiết lập đường viền màu xanh lá cây cho tdth

Ví dụ RUN
table, td, th {
  border: 1px solid green;
}

Và kết quả trên:

Kết quả sau khi thiết lập đường viền (border) cho table, td, th, ta thấy có đường viền dư thừa nhìn rất là xấu. CSS có thuộc tính border-collapse giúp ta loại bỏ đường viền dư thừa đó.

Ví dụ RUN
table {
   border-collapse: collapse;
}

Và kết quả trên:

Kết quả trên có vẽ nhìn đẹp hơn rồi đúng không :). Tuy nhiên nội dung trong bảng khá khít nhau, nhìn rất là rối mắt.

padding

padding là thuộc tính để thiết lập khoảng trắng giữa nội dung (textcủa td, th.

Ví dụ, mình sẽ thiết lập thuộc tính padding cho thẻ td, th là 10px.

Ví dụ RUN
td, th {
   padding: 10px;
}

Và kết quả trên:

color, background-color

Color, background-color là 2 thuộc tính cho phép mình có thể thiết lập màu chữ (color), màu nền (background-color) cho td, th.

Ví dụ, mình sẽ thiết lập màu nền (background-color) cho header là xám, màu chữ (color) là màu trắng.

Ví dụ RUN
th {
  background-color: gray;
  color: white;
}

Và kết quả trên:

width, height

width, height là 2 thuộc tính cho phép mình thiết lập độ rộng và độ cao cho table, tr, th.

Ví dụ, mình sẽ thiết lập độ rộng (width) cho bảng là 500px, và độ cao (height) cho header là 40px.

Ví dụ RUN
table {
   width: 500px;
}
th {
   height: 40px;
}

Và kết quả trên:

text-align

text-align là thuộc tính cho phép mình chỉnh nội dung sang trái (left), phải (right) hoặc giữa (center) theo chiều ngang.

Ví dụ, mình sẽ chỉnh nội dung cho td là canh giữa

Ví dụ RUN
td {
   text-align: center;
}

Và kết quả trên:

Từ kết quả trên tại sao mình chỉ canh giữa nội dung cho thẻ td mà nội dung của thẻ th cũng canh giữa, đó là thuộc tính text-align của thẻ th có giá trị mặc định là canh giữa (center)

vertical-align

vertical-align là thuộc tính cho phép mình chỉnh nội dung ở trên (top), ở dưới (bottom) hay ở giữa (center) theo chiều dọc.

Ví dụ RUN
 td {
  text-align: center;
  vertical-align: bottom;
  height: 40px;
}

Và kết quả:

hover

hover cho phép mình thiết lập các thuộc tính CSS lên table, tr, th, td khi rê chuột vào chúng.

Ví dụ, mình sẽ thiết lập cho màu nền (background-color) là xanh lá cây và màu chữ (color) là màu trắng khi hover lên bất cứ dòng (tr) nào.

Ví dụ RUN
 tr:hover {
   background-color: green;
   color: white;
 }

nth-child

nth-child là thuộc tính cho phép mình thiết lập các thuộc tính CSS lên dòng chẵn (even) hay dòng lẻ (odd).

Ví dụ, mình sẽ thiết lập màu nền (background-color) cho dòng chẵn (even) là màu vàng và màu nền (background-color) cho dòng lẻ (odd) là màu xanh lá cây.

Ví dụ RUN
tr:nth-child(even) {background-color: yellow;}
tr:nth-child(odd) {background-color: green;}

Và kết quả trên:

2. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu một số thuộc tính thường hay sử dụng để định dạng cho bảng (table). Tùy vào mục đích sử dụng của mình mà các bạn vận dụng nhé.

Cuối cùng trong quá trình viết không tránh khỏi sai sót, nếu có điều gì không hợp lý rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn để cho bài viết của mình ngày một tốt hơn.

Tham khảo: w3school.com

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net