Bài 02: Học CSS3 - border-radius - bo góc

Trước đây muốn bo tròn bốn góc thì ta phải sử dụng Photoshop cắt bốn góc và tạo background, tuy nhiên từ khi xuất hiện CSS3 thì điều này không cần thiết nữa vì nó cung cấp cho chúng ta một thuộc tính với tên border-radius dùng để bo tròn góc.


Hình ảnh bo tròn đường viền.

Hiện tại người ta ưa chuộng design dạng flat (phẳng) nhưng vẫn có những khách hàng muốn có chút đường cong cho website trở nên sinh động hơn thì border-radius là một sự lựa chọn hoàn hảo.

1. Border-radius trong CSS3

Để tạo bo tròn đường viền bằng CSS3 thì ta sử dụng những cú pháp sau:

border-radius: 15px;
border-radius: 15px 15px;
border-radius: 15px 15px 15px;
border-radius: 15px 15px 15px;

Thông thường để chạy đầy đủ trên các trình duyệt thì người ta sẽ bổ sung hai thuộc tính hack css nữa đó là:

-moz-border-radius: 15px; /*Firefox*/
-webkit-border-radius: 15px; /*Chrome và Safary*/

Trong đó mỗi cách dùng sẽ có những tác dụng khác nhau và giá trị của tham số tính theo đơn vị chiều dài (px, pt) hoặc (%).

Trước khi vào vấn đề thì mình xin định nghĩa bốn góc như sau:

Và sau đây là các trường hợp sử dụng.

1. Một tham số:  Trường hợp này sẽ có tác dụng cả bốn góc.

Ví dụborder-radius: 15px

2. Hai tham số

Trường hợp này:

 • Tham số đầu tiên là GÓC 1 VÀ GÓC 3 
 • Tham số thứ hai là GÓC 2 và GÓC 4.

Ví dụ: border-radius: 30px 10px.

3. Ba tham số

Trường hợp này:

 • Tham số đầu tiên là GÓC 1
 • Tham số thứ hai là GÓC 2GÓC 4
 • Tham số thứ ba là GÓC 3

Ví dụborder-radius: 10px 20px 50px

4. Bốn tham số: Tương ứng với bốn góc

Vi dụborder-radius: 10px 20px 50px 50%

2. Một số ví dụ border-radius trong CSS3

Bây giờ ta sẽ thực hành một số ví dụ nhé.

Tạo hình tròn:

Để tạo hình tròn thì ta chỉ việc thiết lập width và height của thẻ HTML bằng nhau và bo tròn bốn góc với giá trị là 50% .

Ví dụ: XEM DEMO

.rounded-corners{
  margin: 50px;
  width: 200px;
  height: 200px;
  border: solid 5px blue;
  background: #999;
  border-radius: 50%;
  -moz-border-radius: 50%;
  -webkit-border-radius: 50%;
}

Kết quả:

Tạo button được bo bốn cạnh:

Ví dụ: XEM DEMO

input{
  padding: 5px 20px;
  border-radius: 20px;
  -moz-border-radius: 20px;
  -webkit-border-radius: 20px;
  border: none;
  background: #8AC007;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
}

Kết quả:

3. Lời kết

Như vậy với thuộc tính border-radius này bạn có thể làm được khá nhiều hiệu ứng đẹp mà không cần phải sử dụng hình ảnh, và vì nó là CSS3 nên vẫn có hạn chế là ở các trình duyệt cũ sẽ không hoạt động.

Nguồn: freetuts.net