CĂN BẢN
CSS3
CSS RESPONSIVE
CSS PARALLAX
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học CSS3 - 2D Transforms

CSS3 2D Transforms là những thuộc tính dùng để xử lý hiệu ứng di chuyển 2D (không gian hai chiều), ví dụ bạn có thể dụng CSS3 để quay một thẻ HTML một góc 180 độ, hay kéo nhỏ kéo to khi hover chuột vào đối tượng HTML, .. Thì tất cả những hiệu ứng như vậy trong không gian hai chiều ta gọi là 2D Transforms.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp để tạo transform như sau:

transform: value;

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó value là một trong các giá trị sau:

 • translate()
 • rotate()
 • scale()
 • skewX()
 • skewY()
 • matrix()

Mỗi giá trị sẽ có những công dụng khác nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn ở các phần dưới đây.

1. Transform translate() trong CSS3

Translate() có tác dụng di chuyển đối tượng HTML từ vị trí hiện tại của nó.

Có hai tham số truyền vào như sau: translate(xpx, ypx).

Trong đó:

 • xpx là di chuyển theo hướng trái (nếu số dương) và phải (nếu số âm).
 • ypx là di chuyển theo hướng xuống (nếu số dương) và lên (nếu số âm).

Code Hack CSS:

/* IE 9 */
-ms-transform: translate(50px,100px); 
/* Safari */
-webkit-transform: translate(50px,100px); 

Ví dụ: XEM DEMO

h2:hover{
  transform: translate(10px, 10px);
  -ms-transform: translate(10px, 10px); 
  -webkit-transform: translate(10px, 10px); 
}

Kết quả: Khi bạn hover chuột vào nó sẽ di chuyển xuống phía dưới.

transform translate gif

2. Transform rotate() trong CSS3

Rotate() dùng để xoay đối tượng HTML theo một góc độ nào đó.

Cú pháp: nó có một tham số truyền vào và đó chính là số độ mà ta muốn xoay. Nếu giá trị âm thì nó xoay ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại nó xoay cùng chiều kim đồng hồ.

-ms-transform: rotate(xdeg); /* IE 9 */
-webkit-transform: rotate(xdeg); /* Safari */
transform: rotate(xdeg);

Ví dụ: XEM DEMO

h2:hover{
  -ms-transform: rotate(20deg); /* IE 9 */
  -webkit-transform: rotate(20deg); /* Safari */
  transform: rotate(20deg);
}

Kết quả: Đối tượng HTML xoay một góc 20 độ.

transform rotate gif

3. Transform Scale() trong CSS3

Scale() dùng để kéo giãn đối tượng HTML.

Cú pháp:

-ms-transform: scale(x, y); /* IE 9 */
-webkit-transform: scale(x, y); /* Safari */
transform: scale(x, y);<br><br>

Trong đó:

 • x là số lần tăng theo chiều rộng.
 • y là số lần tăng theo chiều cao.

Nghĩa là giá trị bạn nhập vào chính là tỉ lệ so với độ dài hiện tại. Nếu bạn nhập 0.5 thì nó sẽ co độ dài bằng 1/2 hiện tại, nếu bạn nhập 2 thì nó sẽ có độ dài gấp đôi.

Ví dụ: XEM DEMO

h2:hover{
  -ms-transform: scale(1.2, 1.3); /* IE 9 */
  -webkit-transform: scale(1.2, 1.3); /* Safari */
  transform: scale(1.2, 1.3);
}

Kết quả:

transform scale gif

4. Transform skew() - skewX() - skewY() trong CSS3

Skew() dùng để bẻ góc độ của chiều rộng và chiều cao của đối tượng HTML.

skew trong css3 png

Cú pháp:

-ms-transform: skew(xdeg, ydeg); /* IE 9 */
-webkit-transform: skew(xdeg, ydeg); /* Safari */
transform: skew(xdeg, ydeg);

Trong đó:

 • xdeg là góc độ của hai cạnh hai bên.
 • ydeg là góc độ của hai cạnh trên dưới.

Nếu bạn chỉ muốn bẻ gãy hai cạnh hai bên thì dùng cú pháp sau:

-ms-transform: skewX(xdeg); /* IE 9 */
-webkit-transform: skewX(xdeg); /* Safari */
transform: skewX(xdeg);

Nếu ban chỉ muốn bẻ gãy hai cạnh trên dưới thì dùng cú pháp sau:

-ms-transform: skewY(xdeg); /* IE 9 */
-webkit-transform: skewY(xdeg); /* Safari */
transform: skewY(xdeg);

Ví dụ: XEM DEMO

h2:hover{
  -ms-transform: skew(20deg, 10deg); /* IE 9 */
  -webkit-transform: skew(20deg, 10deg); /* Safari */
  transform: skew(20deg, 10deg);
}

5. Transform matrix() trong CSS3

Matrix() là hàm tổng hợp tất cả các thuộc tính ở trên, nó có 6 tham số cho phép bạn xoay, di chuyển, kéo giãn đối tượng HTML.

Đây là một thuộc tính khá phức tạp và bạn hãy quên việc ngồi vắt óc suy nghĩ để tính cho từng giá trị.

Nên để không mất thời gian thì mình sẽ không đề cập đến thuộc tính này, bạn có thể tham khảo tại đây. Hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ có một bài về vấn đề này.

6. Lời kết

Vậy là mình đã giới thiệu xong một số thuộc tính xử lý hiệu ứng 2D cho đối tượng HTML trong CSS3, bày này chỉ mang tính chất giới thiệu để bạn hiểu ý nghĩa của từng thuộc tính nên mình không cho nhiều ví dụ.

RIêng với matrix() thì thực sự rất khó nên mình bỏ qua thuộc tính đó.

Bài viết có lấy một số hình ảnh tử W3C.

Cùng chuyên mục:

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Tạo Trang web E-commerce từ HTML & CSS

Validate form bằng HTML5

Validate form bằng HTML5

Trước đây chúng ta hay validate form bằng Javascript, nhưng ...

Thẻ aside trong HTML5

Thẻ aside trong HTML5

Mình cũng không rõ người ta tạo ra thẻ này làm gì, nhưng nếu xét…

Thẻ hgroup trong HTML5

Thẻ hgroup trong HTML5

hgroup là một thẻ được thêm vào kể từ phiên bản ...

Thẻ header trong HTML5

Thẻ header trong HTML5

Nếu nhìn qua một trang web được xây dựng bằng HTML5 thì bạn ...

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Các thẻ HTML tạo form thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn phải hiểu khái niệm form dữ liệu là ...

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Tạo background và đường viền cho thẻ HTML

Để tạo màu nền cho một thẻ HTML bất kì thì ta sử dụng thuộc…

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Tạo menu một cấp bằng HTML đơn giản

Để làm menu 1 cấp thì có rất nhiều giải pháp. Bạn có thể sử…

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Tạo HTML danh sách bài viết đơn giản

Mục đích mình đưa ra bài tập này là giúp các bạn hiểu được cách…

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Tạo bổ cục layout HTML đơn giản

Qua bài học này bạn sẽ biết cách tạo một file style riêng để ..

Phân biệt ID và Class trong HTML

Phân biệt ID và Class trong HTML

Mỗi thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng và khác nhau. Tuy nhiền ..

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Cách dùng thẻ div trong HTML để tạo các khối giao diện

Thẻ div đóng vai trò rất quan trọng, nó được dùng để tạo ...

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Phân biệt thẻ HTML Block và Inline

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, tại sao nội dung ...

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Do chúng ta chưa học CSS nên mình sẽ không nói ...

Thẻ title trong HTML

Thẻ title trong HTML

Cách sử dụng thẻ title html ...

Thẻ style trong HTML

Thẻ style trong HTML

Style là một thẻ HTML bình thường, nó có công dụng là xác ...

Thẻ base trong HTML

Thẻ base trong HTML

Cách sử dụng thẻ base trong html ...

Thẻ link trong HTML

Thẻ link trong HTML

Cách sử dụng thẻ html ...

Thẻ meta trong HTML

Thẻ meta trong HTML

Cách sử dụng thẻ meta html ...

Thẻ script trong HTML

Thẻ script trong HTML

Cách sử dụng thẻ script html ...

Top