Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình tinh vận tốc trung bình của một người đi xe máy.

Một người đi xe máy với quãng đường dài 120km trong 1 giờ, 40 phút và 35 giây. Viết chương trình tinh vận tốc (m/s) của người đó. Lưu ý: kết quả phải làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Để làm tròn kết quả đến 2 chữ số phần thập phân, chúng ta sẽ sử dụng DecimalFormat với pattern định dạng là "#.##"

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// định dạng số với 2 chữ số phần thập phân
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");	
	// đổi quãng đường km ra m
	double quangDuong = 120 * 1000;	
		
	// đổi giờ ra giây
	double thoiGian = 1 * 60 * 60 + 40 * 60 + 35;
		
	// tính vận tốc
	double vanToc = quangDuong / thoiGian;
	System.out.println("Vận tốc của người đó = " + dcf.format(vanToc) + "m/s");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua bai tap tinh van toc decimalformat PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top