TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập vào thông tin của 1 sinh viên và hiển thị ra màn hình.

Nhập vào thông tin của một sinh viên từ bàn phím (thông tin đó bao gồm họ tên, năm sinh và địa chỉ). Sau đó hiển thị các thông tin vừa nhập ra màn hình Console.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class StudentInformation {	
	public static void main(String[] args) {
		String name;
		int year;
		String address;
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhập vào họ tên của sinh viên: ");
		name = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập vào năm sinh của sinh viên: ");
		year = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào địa chỉ của sinh viên: ");
		address = scanner.nextLine();
		
		System.out.println("Họ tên của sinh viên: " + name);
		System.out.println("Tuổi của sinh viên =  " + year);
		System.out.println("Địa chỉ của sinh viên: " + address);
	}

}
Khi biên dịch chương trình thì chúng ta sẽ có kết quả như sau:

ketqua baitapnhapvahienthisinhvien PNG

Các bạn thấy trong kết quả hiển thị thì sau khi nhập năm sinh và nhấn Enter để tiếp tục nhập địa chỉ của sinh viên thì lúc này trình biên dịch sẽ hiển thị kết quả với địa chỉ của sinh viên bằng rỗng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng trôi lệnh khi sử dụng Scanner trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vậy vì sao lại xảy ra hiện tượng trôi lệnh này? Và nó xảy ra khi nào? Như trong đoạn chương trình trên thì các bạn thấy hiện tượng trôi lệnh xảy ra khi chúng ta nhập vào một số và sau đó nhập vào một chuỗi. Lý do là vì khi các bạn nhập số xong và nhấn Enter thì lúc này dòng lệnh address = scanner.nextLine(); sẽ nhận ký tự Enter là giá trị của chuỗi đó. Và khi hiển thị thì giá trị địa chỉ của sinh viên sẽ bằng rỗng.

Để xử lý hiện tượng trôi lệnh trong Java, chúng ta có nhiều cách, nhưng trong bài này tôi sẽ giới thiệu cách phổ biến nhất (về hiện tượng trôi lệnh trong Java tôi sẽ làm thành một bài riêng để các bạn tham khảo).

Chúng ta sửa đoạn chương trình trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class StudentInformation {	
	public static void main(String[] args) {
		String name;
		int year;
		String address;
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhập vào họ tên của sinh viên: ");
		name = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập vào năm sinh của sinh viên: ");
		/*
		 *  sử dụng Integer.parseInt() để khắc phục hiện tượng trôi lệnh
		 *  Integer.parseInt() sẽ chuyển dữ liệu kiểu chuỗi (String) thành số nguyên (Integer).
		 */
		year = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
		System.out.println("Nhập vào địa chỉ của sinh viên: ");
		address = scanner.nextLine();
		
		System.out.println("Họ tên của sinh viên: " + name);
		System.out.println("Tuổi của sinh viên =  " + year);
		System.out.println("Địa chỉ của sinh viên: " + address);
	}

}
Đến đây, chúng ta đã có thể nhập được địa chỉ cho sinh viên và kết quả hiển thị như sau:

ketqua baitapnhapvahienthisinhvien1 PNG

Trong bài tập này tôi đã giới thiệu đến các bạn về cách xử lý hiện tượng trôi lệnh khi sử dụng Scanner trong Java. Đây là một bài nền tảng để các bạn có thể giải quyết tốt các bài tập tiếp theo. Chúc các bạn thành công!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải