Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 2
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 2

Kết quả của chương trình sau là gì?

#include <stdio.h> 
#include <iostream> 
 
int main() 
{ 
  if (int a = 8) 
    std::cout << "Doan code ben trong if se duoc thuc thi"; 
  else
    std::cout << "Doan code ben trong else se duoc thuc thi"; 
  return 0; 
}

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Kết quả: Đoạn code bên trong if sẽ được thực thi

Giải thích:

Câu lệnh if-else trong C++ thực thi đoạn code bên trong if nếu điều kiện đúng, ngược lại sẽ thực thi đoạn code bên trong else.

Vì a được gán là trị là 8. Trong C++, một số khác 0 là true. Vì vậy đoạn code bên trong if sẽ được thực thi.

Nguồn: freetuts.net

8. Bài tập if else C++
C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 1
C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 2
C++ - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
C++ - Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0
C++ - Tìm số lớn nhất trong 3 số được nhập từ bàn phím.
C++ - Đánh giá hạng học sinh dựa vào điểm số
C++ - In ra màn hình thế kỷ dựa vào năm được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không
C++ - Kiểm tra một ký tự có phải là Alphabet hay không

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP