Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Kiểm tra một ký tự có phải là Alphabet hay không
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

C++ - Kiểm tra một ký tự có phải là Alphabet hay không

Viết một chương trình kiểm tra một ký tự bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải là ký tự alphabet hay không

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập ký tự từ bàn phím, ta gọi đó là x
 • X được gọi là ký tự alphabet khi x là một trong các ký tự nằm ở giữa ký tự 'a' đến 'z' hoặc 'A' đến 'Z'

Chúng ta cùng giải bài toán trên bằng cách sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  char kyTu;
  cout << "Ky Tu: ";
  cin >> kyTu;
  
  if((kyTu >= 'a' && kyTu <= 'z') || (kyTu >= 'A' && kyTu <= 'Z')) {
    cout << kyTu << " la ky tu ALPHABET";
  } else {
    cout << kyTu << " khong phai la ky tu ALPHABET";
  }

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập ký tự là y:

ex if 1 JPG

Khi nhập ký tự là 5:

ex if 2 JPG

Khi nhập ký tự là D:

ex if 3 JPG

Lưu ý: Chúng ta cũng có thể sử dụng các giá trị ASCII để kiểm tra bảng chữ cái. Giá trị ASCII của a = 97, z = 122, A = 65 và Z = 90.

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách kiểm tra giá trị ASCII như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  char kyTu;
  cout << "Ky Tu: ";
  cin >> kyTu;
  
  if((kyTu >= 97 && kyTu <= 122) || (kyTu >= 65 && kyTu <= 90)) {
    cout << kyTu << " la ky tu ALPHABET";
  } else {
    cout << kyTu << " khong phai la ky tu ALPHABET";
  }

  return 0;
}

Nguồn: freetuts.net

8. Bài tập if else C++
C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 1
C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 2
C++ - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
C++ - Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0
C++ - Tìm số lớn nhất trong 3 số được nhập từ bàn phím.
C++ - Đánh giá hạng học sinh dựa vào điểm số
C++ - In ra màn hình thế kỷ dựa vào năm được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không
C++ - Kiểm tra một ký tự có phải là Alphabet hay không

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP