STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không

Viết một chương trình kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải làm năm nhuận không

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Một năm được gọi là năm nhuận khi năm đó chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc năm đó cũng có thể là năm nhuận khi năm đó chia hết cho 400

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách giải chương trình trên như sau:

 • Nhập năm từ bàn phím, ta gọi biến năm đó là nam
 • Kiểm tra điều kiện để thõa năm nhuận đó là nam chia het cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc nam chia hết cho 400

Chúng ta cùng giải chương trình trên bằng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int nam;
  cout << "Nam: ";
  cin >> nam;
  if(((nam % 4 == 0) && (nam % 100 != 0)) || (nam % 400 == 0)) {
    cout << "Nam " << nam << " la nam nhuan" << endl;
  } else {
    cout << "Nam " << nam << " khong phai la nam nhuan" << endl;
  }

  return 0;
}

Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập năm là 2019:

ex if 1 JPG

Khi nhập năm là 2012:

ex if 2 JPG

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top