STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Đánh giá hạng học sinh dựa vào điểm số

Viết một chương trình đánh giá xếp hạng học sinh dựa vào các điểm (điểm kiểm tra miệng (ktm), điểm kiểm tra 15 phút (kt15), điểm kiểm tra 1 tiếng (kt60), điểm kiểm tra cuối kỳ (ktck)). Công thức tính xếp hạng học sinh như sau:

DTB = (ktm + kt15 + kt60*2 + ktck*2)/6.

 • Nếu DTB  lớn hơn hoặc bằng 9, xếp loại giỏi
 • Nếu DTB  nhỏ hơn 9 và lớn hơn hoặc bằng 7, xếp loại khá
 • Nếu DTB nhỏ hơn 7 và lớn hơn hoặc bằng 7, xếp loại trung bình
 • Nếu DTB nhỏ hơn 5 xếp loại yếu

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập 4 số từ bàn phím cho 4 giá trị đó là kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiếng, kiểm tra cuối kỳ
 • Gán giá trị cho biến giữ giá trị điểm trung bình, được tính theo công thức của bài toán
 • Dùng cấu trúc điều khiển if else trong C++ kiểm tra từng điều kiện như yêu cầu của bài toán trên để xếp hạng học sinh 

Chương trình dùng cấu trúc điều khiển if else trong C++ để giải quyết bài toán trên như sau:

#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float dm; 
  float d15; 
  float d60; 
  float df;
  float avg; 
  cout << "Nhap diem kiem tra mieng: ";
  cin >> dm;
  cout << "Nhap diem kiem tra 15 phut: ";
  cin >> d15; 
  cout << "Nhap diem kiem tra 1 tieng: ";
  cin >> d60;
  cout << "Nhap diem kiem tra cuoi ky: ";
  cin >> df;
  avg = (dm + d15 + d60*2 + df*2)/6; 
    
  if(avg >= 9) {
    cout << "Gioi"; 
  } else if((avg >= 7) && (avg < 90)) {
    cout << "Kha";
  } else if((avg >= 5) && (avg < 7)) {
    cout << "Trung Binh"; 
  } else if(avg < 5) {
    cout << "Yeu";
  } else {
    cout << "Diem khong hop le"; 
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

ex if 1 JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,