STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Đánh giá hạng học sinh dựa vào điểm số

Viết một chương trình đánh giá xếp hạng học sinh dựa vào các điểm (điểm kiểm tra miệng (ktm), điểm kiểm tra 15 phút (kt15), điểm kiểm tra 1 tiếng (kt60), điểm kiểm tra cuối kỳ (ktck)). Công thức tính xếp hạng học sinh như sau:

DTB = (ktm + kt15 + kt60*2 + ktck*2)/6.

 • Nếu DTB  lớn hơn hoặc bằng 9, xếp loại giỏi
 • Nếu DTB  nhỏ hơn 9 và lớn hơn hoặc bằng 7, xếp loại khá
 • Nếu DTB nhỏ hơn 7 và lớn hơn hoặc bằng 7, xếp loại trung bình
 • Nếu DTB nhỏ hơn 5 xếp loại yếu

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập 4 số từ bàn phím cho 4 giá trị đó là kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiếng, kiểm tra cuối kỳ
 • Gán giá trị cho biến giữ giá trị điểm trung bình, được tính theo công thức của bài toán
 • Dùng cấu trúc điều khiển if else trong C++ kiểm tra từng điều kiện như yêu cầu của bài toán trên để xếp hạng học sinh 

Chương trình dùng cấu trúc điều khiển if else trong C++ để giải quyết bài toán trên như sau:

#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float dm; 
  float d15; 
  float d60; 
  float df;
  float avg; 
  cout << "Nhap diem kiem tra mieng: ";
  cin >> dm;
  cout << "Nhap diem kiem tra 15 phut: ";
  cin >> d15; 
  cout << "Nhap diem kiem tra 1 tieng: ";
  cin >> d60;
  cout << "Nhap diem kiem tra cuoi ky: ";
  cin >> df;
  avg = (dm + d15 + d60*2 + df*2)/6; 
    
  if(avg >= 9) {
    cout << "Gioi"; 
  } else if((avg >= 7) && (avg < 90)) {
    cout << "Kha";
  } else if((avg >= 5) && (avg < 7)) {
    cout << "Trung Binh"; 
  } else if(avg < 5) {
    cout << "Yeu";
  } else {
    cout << "Diem khong hop le"; 
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

ex if 1 JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top