STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Tam giác được coi là hợp lệ khi tổng 3 góc của chúng bằng 180và không có góc nào bằng 0.

Cách giải chương trình trên như sau:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập 3 góc của tam giác từ bàn phím lần lượt là g1, g2, g3
 • Tính tổng của 3 góc: sum = g1+ g2 + g3
 • Kiểm tra điều kiện tam giác hợp lệ đã nêu ở trên thì sum = 180o và g1 != 0, g2 != 0 và g3 != 0

Chúng ta cùng giải chương trình trên bằng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int g1, g2, g3, sum;

  cout << "Goc 1: ";
  cin >> g1;
  cout << "Goc 2: ";
  cin >> g2;
  cout << "Goc 3: ";
  cin >> g3;
  
  sum = g1 + g2 + g3; 

  if(g1 != 0 && g2 != 0 && g3 != 0 && sum == 180) {
    cout << "Tam giac co 3 goc lan luot la " << g1 << ", " << g2 << ", " << g3 << " la hop le";
  } else {
    cout << "Tam giac co 3 goc lan luot la " << g1 << ", " << g2 << ", " << g3 << " la khong hop le";
  }

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập g1 = 0, g2 = 369, và g3 = 2:

ex if 1 JPG

Khi nhập g1 = 60, g2 = 60, và g3 = 60:

ex if 2 JPG

Khi nhập g1 = 20, g2 = 120, và g3 = 40:

ex if 3 JPG

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top