Home > Java > Java core > Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.

Nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím, sau đó kiểm tra số đó lớn hơn 5 thì in ra là số đó lớn hơn 5, ngược lại in ra số đó nhỏ hơn 5.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class SoSanhVoiSo5 {

	public static void main(String[] args) {
		int number;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số cần so sánh: ");
		number = scanner.nextInt();
		
		if (number > 5) {
			System.out.println("Số " + number + " lớn hơn 5");
		} else {
			System.out.println("Số " + number + " nhỏ hơn 5");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

baitap1 ifelse PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.
Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả
Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.
Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.
Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.
Java - Xác định vị trí của một điểm so với đường tròn và hiển thị thông báo.
Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP