SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

[Bài tập C] Chương trình Hello World

"Hello World" là một ứng dụng rất quen thuộc mà hầu như ai cũng phải thực hành khi tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Thông qua bài tập này bạn sẽ biết được:

  • Cách xây dựng một chương trình.
  • Cách chạy chương trình.
  • Luông xử lý chương trình.

Ở đây tôi sẽ viết hai chương trình C để hiển thị Hello World trên màn hình. Trong chương trình đầu tiên, chúng tôi sẽ hiển thị thông báo bằng hàm printf() và trong chương trình thứ hai, chúng tôi đang gọi một hàm do người dùng định nghĩa, hàm này có nhiệm vụ hiển thị thông báo Hello World trên màn hình.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

I. Chương trình "Hello World" với lệnh printf

Hàm printf() sẽ hiển thị nội dung bên trong cặp dấu nháy kép.

#include <stdio.h>
int main()
{
   printf("Hello World");
   return 0;
}

Kết quả:

Hello World

Giải thích ý nghĩa như sau:

#include <stdio.h> - Câu lệnh này báo cho trình biên dịch đưa tệp stdio.h này vào chương trình. Đây là một thư viện có chứa các hàm xử lý nhập xuất như: scanf ()printf (). Trong chương trình trên, chúng tôi đang sử dụng hàm printf ().

int main () - Ở đây main () là tên hàm và int là kiểu trả về của hàm này. Mọi chương trình C phải có hàm này vì việc thực hiện chương trình bắt đầu bằng hàm main (). Giá trị trả về 0 của hàm này thể hiện việc thực hiện chương trình thành công trong khi giá trị trả về 1 thể hiện việc thực hiện chương trình không thành công. Đây là lý do chúng tôi đã trả về 0; bằng lệnh return 0.

printf ("Hello World"); - Chức năng này hiển thị nội dung trong dấu ngoặc kép như trên màn hình.

II. Chương trình Hello World với hàm

Hãy xem cùng một chương trình bằng cách sử dụng function do người dùng định nghĩa. Trong chương trình này, chúng tôi đã tạo ra một hàm hello () in thông báo trên màn hình. Chúng ta đã gọi hàm này trong hàm main ().

#include 
void hello(){
	printf("Hello World");
}
int main()
{
   //Calling a function here
   hello();
   return 0;
}

Chạy lên kết quả vẫn tương tự như phần 1.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top