SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Chương trình Hello World

"Hello World" là một ứng dụng rất quen thuộc mà hầu như ai cũng phải thực hành khi tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Thông qua bài tập này bạn sẽ biết được:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • Cách xây dựng một chương trình.
  • Cách chạy chương trình.
  • Luông xử lý chương trình.

Ở đây tôi sẽ viết hai chương trình C để hiển thị Hello World trên màn hình. Trong chương trình đầu tiên, chúng tôi sẽ hiển thị thông báo bằng hàm printf() và trong chương trình thứ hai, chúng tôi đang gọi một hàm do người dùng định nghĩa, hàm này có nhiệm vụ hiển thị thông báo Hello World trên màn hình.

I. Chương trình "Hello World" với lệnh printf

Hàm printf() sẽ hiển thị nội dung bên trong cặp dấu nháy kép.

#include <stdio.h>
int main()
{
   printf("Hello World");
   return 0;
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hello World

Giải thích ý nghĩa như sau:

#include <stdio.h> - Câu lệnh này báo cho trình biên dịch đưa tệp stdio.h này vào chương trình. Đây là một thư viện có chứa các hàm xử lý nhập xuất như: scanf ()printf (). Trong chương trình trên, chúng tôi đang sử dụng hàm printf ().

int main () - Ở đây main () là tên hàm và int là kiểu trả về của hàm này. Mọi chương trình C phải có hàm này vì việc thực hiện chương trình bắt đầu bằng hàm main (). Giá trị trả về 0 của hàm này thể hiện việc thực hiện chương trình thành công trong khi giá trị trả về 1 thể hiện việc thực hiện chương trình không thành công. Đây là lý do chúng tôi đã trả về 0; bằng lệnh return 0.

printf ("Hello World"); - Chức năng này hiển thị nội dung trong dấu ngoặc kép như trên màn hình.

II. Chương trình Hello World với hàm

Hãy xem cùng một chương trình bằng cách sử dụng function do người dùng định nghĩa. Trong chương trình này, chúng tôi đã tạo ra một hàm hello () in thông báo trên màn hình. Chúng ta đã gọi hàm này trong hàm main ().

#include 
void hello(){
	printf("Hello World");
}
int main()
{
   //Calling a function here
   hello();
   return 0;
}

Chạy lên kết quả vẫn tương tự như phần 1.

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top