SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách cộng hai số nguyên trong C

Trong bài tập C này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cộng hai số nguyên, qua bài này bạn sẽ biết cách sử dụng toán tử cộng, và hàm printf, scanf trong C.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ cộng hai số trong ngôn ngữ C

Để giúp chương trình trở nên linh động hơn thì ta sẽ yêu cầu người dùng nhập hai số nguyên từ bàn phím, kết quả sẽ in ra tổng của hai số này.

#include <stdio.h>
int main() {  

  int num1, num2, sum;
  
  printf("Nhap 2 so tu nhien: ");
  scanf("%d %d", &num1, &num2);

  // tinh tong 2 so
  sum = num1 + num2;   
  
  printf("Tong cua 2 so %d va %d la %d", num1, num2, sum);
  printf("\n-------------------------\n");
  printf("Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
  return 0;
}

Kết quả: Mình đã nhập vào hai số 2 và 3 nên kết quả sẽ trả về 5.

bai tap c PNG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Qua bài này bạn đã biết cách sử dụng toán tử + trong C, chcú bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top