Home > C / C++ > Bài tập C > Cách cộng hai số nguyên trong C
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Cách cộng hai số nguyên trong C

Trong bài tập C này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cộng hai số nguyên, qua bài này bạn sẽ biết cách sử dụng toán tử cộng, và hàm printf, scanf trong C.

Ví dụ cộng hai số trong ngôn ngữ C

Để giúp chương trình trở nên linh động hơn thì ta sẽ yêu cầu người dùng nhập hai số nguyên từ bàn phím, kết quả sẽ in ra tổng của hai số này.

#include <stdio.h>
int main() {  

  int num1, num2, sum;
  
  printf("Nhap 2 so tu nhien: ");
  scanf("%d %d", &num1, &num2);

  // tinh tong 2 so
  sum = num1 + num2;   
  
  printf("Tong cua 2 so %d va %d la %d", num1, num2, sum);
  printf("\n-------------------------\n");
  printf("Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
  return 0;
}

Kết quả: Mình đã nhập vào hai số 2 và 3 nên kết quả sẽ trả về 5.

bai tap c PNG

Qua bài này bạn đã biết cách sử dụng toán tử + trong C, chcú bạn thành công!

Profile photo of adminQuangVu

QuangVu

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP