SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Tìm số lớn nhất trong ba số

Trong hướng dẫn này, mình đã chia sẻ một chương trình dùng để so sánh ba số nguyên từ người dùng nhập vào và trả về số lớn nhất. Để thực hiện so sánh này ta sẽ sử dụng lệnh if-elseif-else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình C tìm số lớn nhất

Để tìm số lớn nhất trong ba số thì có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là dùng biến tạm, cách thứ hai là so sánh trực tiếp. Để tăng độ phức tạp để các bạn rèn luyện tư duy thì mình sẽ sử dụng cách so sánh trực tiếp.

Chương trình chính như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  int num1,num2,num3;
  
  //Yêu cầu người dùng nhập vào ba số để so sánh
  printf("\nNhap vao ba so can kiem tra:");
  //Lưu ba số vào ba biến
  scanf("%d %d %d",&num1,&num2,&num3);

  if((num1>num2)&&(num1>num3))
   printf("\n Number1 la so lon nhat");
  else if((num2>num3)&&(num2>num1))
   printf("\n Number2 la so lon nhat");
  else
   printf("\n Number3 la so lon nhat");
  return 0;
}

Giả sử bạn nhập ba số là: 15 200 101 thì kết quả sẽ như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhap vao ba so can kiem tra: 15 200 101
 Number2 la so lon nhat

Thực ra bạn nên đưa chương trình nào vào một hàm riêng để có thể tái sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên vì các bạn chưa học cách tạo hàm trong C nên tạm thời hãy hiểu thuật toan đã nhé. Còn nếu bạn đã biết thì có thể tham khảo đoạn code sau:

Hàm trả về số lớn nhất:

int find_max(int num1, int num2, int num3){
  int tmp;
  tmp = num1;

  if (num2 > tmp){
    tmp = num2;
  }

  if (num3 > tmp){
    tmp = num3;
  }
  return tmp;
}

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top