SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

[Bài tập C] Tìm số lớn nhất trong ba số

Trong hướng dẫn này, mình đã chia sẻ một chương trình dùng để so sánh ba số nguyên từ người dùng nhập vào và trả về số lớn nhất. Để thực hiện so sánh này ta sẽ sử dụng lệnh if-elseif-else.

Chương trình C tìm số lớn nhất

Để tìm số lớn nhất trong ba số thì có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là dùng biến tạm, cách thứ hai là so sánh trực tiếp. Để tăng độ phức tạp để các bạn rèn luyện tư duy thì mình sẽ sử dụng cách so sánh trực tiếp.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình chính như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  int num1,num2,num3;
  
  //Yêu cầu người dùng nhập vào ba số để so sánh
  printf("\nNhap vao ba so can kiem tra:");
  //Lưu ba số vào ba biến
  scanf("%d %d %d",&num1,&num2,&num3);

  if((num1>num2)&&(num1>num3))
   printf("\n Number1 la so lon nhat");
  else if((num2>num3)&&(num2>num1))
   printf("\n Number2 la so lon nhat");
  else
   printf("\n Number3 la so lon nhat");
  return 0;
}

Giả sử bạn nhập ba số là: 15 200 101 thì kết quả sẽ như sau:

Nhap vao ba so can kiem tra: 15 200 101
 Number2 la so lon nhat

Thực ra bạn nên đưa chương trình nào vào một hàm riêng để có thể tái sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên vì các bạn chưa học cách tạo hàm trong C nên tạm thời hãy hiểu thuật toan đã nhé. Còn nếu bạn đã biết thì có thể tham khảo đoạn code sau:

Hàm trả về số lớn nhất:

int find_max(int num1, int num2, int num3){
  int tmp;
  tmp = num1;

  if (num2 > tmp){
    tmp = num2;
  }

  if (num3 > tmp){
    tmp = num3;
  }
  return tmp;
}

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top