SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

[Bài tập C] Đảo ngược một dãy số bằng đệ quy và vòng lặp while

Trong bài này chúng ta sẽ giải bài toán "đảo ngược một số" trong C bằng cách sử dụng đệ quy và vòng lặp while. Làm theo hướng dẫn này bạn hiểu được hai cách giải:

 • Sử dụng đệ quy
 • Sử dụng vòng lặp while

Đảo ngược một số bằng đệ quy

Trong chương trình này, tôi đang gọi một hàm do người dùng định nghĩa là reverse_function, hàm này đang tự gọi đệ quy vì nó gọi đến chính nó.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để tránh bị đệ quy vô hạn thì bạn phải có điều kiện dừng, như trong bài này là dừng khi số cần xử lý bằng 0. Bài giải như sau:

#include<stdio.h>
int main(){
  int num,reverse_number;

  //User nhap so can dao nguoc
  printf("\nNhap mot so bat ki:");
  scanf("%d", &num);

  //Goi ham de quy
  reverse_number = reverse_function(num);
  printf("\nSau khi dao nguoc :%d", reverse_number);
  return 0;
}

int reverse_function(int num){
  int sum = 0, rem;
  if(num){
   rem = num % 10;
   sum = (sum*10) + rem;
   reverse_function(num/10);
  }
  else
   return sum; // điều kiện dừng
  return sum;
}

Kết quả: Giả sử bạn nhập số 23456.

Nhap mot so bat ki: 23456
Sau khi dao nguoc: 65432

Đảo ngược một số bằng vòng lặp While

Trong chương trình trên, chúng ta đã học cách đảo ngược một số bằng hàm đệ quy. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó bằng cách sử dụng vòng lặp while.

#include<stdio.h>
int main()
{
  int num,rem,reverse_num=0;
  //Input number
  printf("\nNhap mot so bat ki:");
  scanf("%d",&num);

  while(num>=1)
  {
   rem = num % 10;
   reverse_num = reverse_num * 10 + rem;
   num = num / 10;
  }

  printf("\nSo sau khi dao nguoc la: %d", reverse_num);
  return 0;
}

Kết quả: Giả sử ta nhập số 49212.

Nhap mot so bat ki: 49212
So sau khi dao nguoc la: 21294

Lưu ý: Để lấy số cuối cùng thì ta sẽ chia lấy dư cho 0.

Ví dụ để lấy số cuối của dãy 2312 thì ta lấy 2312 % 10 = 2,

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top