SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Đảo ngược một dãy số bằng đệ quy và vòng lặp while

Trong bài này chúng ta sẽ giải bài toán "đảo ngược một số" trong C bằng cách sử dụng đệ quy và vòng lặp while. Làm theo hướng dẫn này bạn hiểu được hai cách giải:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Sử dụng đệ quy
 • Sử dụng vòng lặp while

Đảo ngược một số bằng đệ quy

Trong chương trình này, tôi đang gọi một hàm do người dùng định nghĩa là reverse_function, hàm này đang tự gọi đệ quy vì nó gọi đến chính nó.

Để tránh bị đệ quy vô hạn thì bạn phải có điều kiện dừng, như trong bài này là dừng khi số cần xử lý bằng 0. Bài giải như sau:

#include<stdio.h>
int main(){
  int num,reverse_number;

  //User nhap so can dao nguoc
  printf("\nNhap mot so bat ki:");
  scanf("%d", &num);

  //Goi ham de quy
  reverse_number = reverse_function(num);
  printf("\nSau khi dao nguoc :%d", reverse_number);
  return 0;
}

int reverse_function(int num){
  int sum = 0, rem;
  if(num){
   rem = num % 10;
   sum = (sum*10) + rem;
   reverse_function(num/10);
  }
  else
   return sum; // điều kiện dừng
  return sum;
}

Kết quả: Giả sử bạn nhập số 23456.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhap mot so bat ki: 23456
Sau khi dao nguoc: 65432

Đảo ngược một số bằng vòng lặp While

Trong chương trình trên, chúng ta đã học cách đảo ngược một số bằng hàm đệ quy. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó bằng cách sử dụng vòng lặp while.

#include<stdio.h>
int main()
{
  int num,rem,reverse_num=0;
  //Input number
  printf("\nNhap mot so bat ki:");
  scanf("%d",&num);

  while(num>=1)
  {
   rem = num % 10;
   reverse_num = reverse_num * 10 + rem;
   num = num / 10;
  }

  printf("\nSo sau khi dao nguoc la: %d", reverse_num);
  return 0;
}

Kết quả: Giả sử ta nhập số 49212.

Nhap mot so bat ki: 49212
So sau khi dao nguoc la: 21294

Lưu ý: Để lấy số cuối cùng thì ta sẽ chia lấy dư cho 0.

Ví dụ để lấy số cuối của dãy 2312 thì ta lấy 2312 % 10 = 2,

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top