SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Tìm số giai thừa bằng đệ quy

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính giai thừa của một số bằng cách sử dụng thuật toán đệ quy và viết trong ngôn ngữ lập trình C.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Công thức tính giai thừa rất đơn giản, n! = 1x2x3x ... x n.

Ví dụ: 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24.

Chương trình C này cho phép người dùng nhập một số nguyên bất kì, sau đó tính giai thừa và in ra kết quả lên màn hình console. Mình se tạo ra một hàm đệ quy để giải quyết bài toán này. Ở đây ta có một hàm find_factorial tự gọi nó theo cách đệ quy để tìm ra giai thừa của số đầu vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình tìm giai thừa bằng C

/* Program Name: Tinh giai thua bang C
  Published on: freetuts.net
 */
#include<stdio.h>
int find_factorial(int);
int main()
{
  int num, fact;
  printf("\nNhap so can tinh giai thua:");
  scanf("%d",&num);
 
  //Gọi đến hàm tính giai thừa
  fact =find_factorial(num);
 
  //Hiển thị kết quả lên màn hình
  printf("\nGiai thua cua %d la: %d",num, fact);
  return 0;
}
int find_factorial(int n)
{
  // Giai thừa của 0 bằng 1, đây là trường hợp đặc biệt. 
  // Và cũng là điều kiện dừng đệ quy
  if(n==0)
   return(1);
 
  //Tính giai thừa cho số tiếp theo phía sau
  return(n*find_factorial(n-1));
}

Giả sử bạn nhập số cần kiểm tra là 4 thì kết quả sẽ như sau:

Nhap so can kiem tra: 4
Giai thua cua 4 la: 24

Trên là bài tập tìm số giai thừa bằng ngôn ngữ lập trình C. Chúc bạn thực hiện thành công!

1.2.3.4

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top