SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

[Bài tập C] Tìm số giai thừa bằng đệ quy

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính giai thừa của một số bằng cách sử dụng thuật toán đệ quy và viết trong ngôn ngữ lập trình C.

Công thức tính giai thừa rất đơn giản, n! = 1x2x3x ... x n.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24.

Chương trình C này cho phép người dùng nhập một số nguyên bất kì, sau đó tính giai thừa và in ra kết quả lên màn hình console. Mình se tạo ra một hàm đệ quy để giải quyết bài toán này. Ở đây ta có một hàm find_factorial tự gọi nó theo cách đệ quy để tìm ra giai thừa của số đầu vào.

Chương trình tìm giai thừa bằng C

/* Program Name: Tinh giai thua bang C
  Published on: freetuts.net
 */
#include<stdio.h>
int find_factorial(int);
int main()
{
  int num, fact;
  printf("\nNhap so can tinh giai thua:");
  scanf("%d",&num);
 
  //Gọi đến hàm tính giai thừa
  fact =find_factorial(num);
 
  //Hiển thị kết quả lên màn hình
  printf("\nGiai thua cua %d la: %d",num, fact);
  return 0;
}
int find_factorial(int n)
{
  // Giai thừa của 0 bằng 1, đây là trường hợp đặc biệt. 
  // Và cũng là điều kiện dừng đệ quy
  if(n==0)
   return(1);
 
  //Tính giai thừa cho số tiếp theo phía sau
  return(n*find_factorial(n-1));
}

Giả sử bạn nhập số cần kiểm tra là 4 thì kết quả sẽ như sau:

Nhap so can kiem tra: 4
Giai thua cua 4 la: 24

Trên là bài tập tìm số giai thừa bằng ngôn ngữ lập trình C. Chúc bạn thực hiện thành công!

1.2.3.4

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top