SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Kiểm tra số dương hay số âm

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình kiểm tra một số là số dương hay số âm bằng ngôn ngữ lập trình C. Bài này rất đơn giản, bạn chỉ cần biết sử dụng lệnh if và một chút thuật toán là được.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để kiểm tra một số là dương hay âm thì ta có cách giải như sau:

 • Nếu số bé hơn 0 là số âm.
 • Nếu số lớn hơn 0 là số dương.
 • Nếu số bằng 0 là số không âm và không dương.

Xem cách giải như sau:

/* Description: Một chương trình kiểm tra dữ liệu đầu vào
 * là số dương hay số âm. 
 */
#include <stdio.h>
 
void main()
{
  int num;
 
  printf("Nhap mot so: \n");
  scanf("%d", &num);
  if (num > 0)
    printf("%d la so duong \n", num);
  else if (num < 0)
    printf("%d la so am \n", num);
  else
    printf("0 la so khong duong va khong am");
}

Chạy kết quả thứ nhất:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhap mot so:
0
0 la so khong duong va khong am

Chạy kết quả thứ hai:

Nhap mot so:
-3
-3 la so am

Bài này mình sử dụng lệnh if - else trong C, có ba nhánh như bài giải.

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top