SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

[Bài tập C] In ra dãy số Fibonacci

Trong bài viết này chúng ta sẽ giải bài tập in ra dãy số fibonacci bằng ngôn ngữ lập trình C. Thông thường với bài toán này thì ta hay sử dụng giải thuật đệ quy. Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp while để giải quyết một cách dễ dàng. Vi dụ người dùng yêu cầu in ra 6 số đầu tiên thì kết quả là: "0, 1, 1, 2, 3, 5".

Vậy trong bài này bạn sẽ áp dụng hai kiến thức như sau:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Đệ quy
 • Vòng lặp for

Dãy số fibonacci là gi? Đó là số mà tổng của hai số fibonacci đằng trước bằng chính nó. Hai số đầu tiên ngoại lệ là 0 và 1.

I. In dãy số fibonacci bằng vòng lặp while

Vòng lặp while ta sẽ không thể biết được số lần lặp, vì vậy có thể sử dụng để thay thế cho các bài toán đệ quy, hay còn gọi là khử đệ quy.

#include<stdio.h>
int main()
{
  int count, first_term = 0, second_term = 1, next_term, i;
 
  //Yêu cầu người dùng nhập số lớn nhất 
  printf("Enter the number of terms:\n");
  scanf("%d",&count);
 
  printf("First %d terms of Fibonacci series:\n",count);
  for ( i = 0 ; i < count ; i++ )
  {
    if ( i <= 1 )
     next_term = i;
    else
    {
     next_term = first_term + second_term;
     first_term = second_term;
     second_term = next_term;
    }
    printf("%d\n",next_term);
  }
 
  return 0;
}

Giả sử bạn nhập số 8 thì kết quả là:

Enter the number of terms: 8
First 8 terms of Fibonacci series:
0
1
1
2
3
5
8
13

II. In dãy số fibonacci bằng đệ quy

Chúng ta cần định nghĩa một hàm fibonacci_series để gọi đệ quy đến chính nó.

#include<stdio.h>
int fibonacci_series(int);
int main()
{
  int count, c = 0, i;
  printf("Enter number of terms:");
  scanf("%d",&count);
 
  printf("\nFibonacci series:\n");
  for ( i = 1 ; i <= count ; i++ )
  {
   printf("%d\n", fibonacci_series(c));
   c++; 
  }
 
  return 0;
}
int fibonacci_series(int num)
{
  if ( num == 0 )
   return 0;
  else if ( num == 1 )
   return 1;
  else
   return ( fibonacci_series(num-1) + fibonacci_series(num-2) );
}

Giả sử bạn nhập 6 thì kết quả sẽ như sau:

Enter number of terms: 6
Fibonacci series:
0
1
1
2
3
5

Rất đơn giản phải không các bạn.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top