SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] In ra dãy số Fibonacci

Trong bài viết này chúng ta sẽ giải bài tập in ra dãy số fibonacci bằng ngôn ngữ lập trình C. Thông thường với bài toán này thì ta hay sử dụng giải thuật đệ quy. Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp while để giải quyết một cách dễ dàng. Vi dụ người dùng yêu cầu in ra 6 số đầu tiên thì kết quả là: "0, 1, 1, 2, 3, 5".

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vậy trong bài này bạn sẽ áp dụng hai kiến thức như sau:

 • Đệ quy
 • Vòng lặp for

Dãy số fibonacci là gi? Đó là số mà tổng của hai số fibonacci đằng trước bằng chính nó. Hai số đầu tiên ngoại lệ là 0 và 1.

I. In dãy số fibonacci bằng vòng lặp while

Vòng lặp while ta sẽ không thể biết được số lần lặp, vì vậy có thể sử dụng để thay thế cho các bài toán đệ quy, hay còn gọi là khử đệ quy.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include<stdio.h>
int main()
{
  int count, first_term = 0, second_term = 1, next_term, i;
 
  //Yêu cầu người dùng nhập số lớn nhất 
  printf("Enter the number of terms:\n");
  scanf("%d",&count);
 
  printf("First %d terms of Fibonacci series:\n",count);
  for ( i = 0 ; i < count ; i++ )
  {
    if ( i <= 1 )
     next_term = i;
    else
    {
     next_term = first_term + second_term;
     first_term = second_term;
     second_term = next_term;
    }
    printf("%d\n",next_term);
  }
 
  return 0;
}

Giả sử bạn nhập số 8 thì kết quả là:

Enter the number of terms: 8
First 8 terms of Fibonacci series:
0
1
1
2
3
5
8
13

II. In dãy số fibonacci bằng đệ quy

Chúng ta cần định nghĩa một hàm fibonacci_series để gọi đệ quy đến chính nó.

#include<stdio.h>
int fibonacci_series(int);
int main()
{
  int count, c = 0, i;
  printf("Enter number of terms:");
  scanf("%d",&count);
 
  printf("\nFibonacci series:\n");
  for ( i = 1 ; i <= count ; i++ )
  {
   printf("%d\n", fibonacci_series(c));
   c++; 
  }
 
  return 0;
}
int fibonacci_series(int num)
{
  if ( num == 0 )
   return 0;
  else if ( num == 1 )
   return 1;
  else
   return ( fibonacci_series(num-1) + fibonacci_series(num-2) );
}

Giả sử bạn nhập 6 thì kết quả sẽ như sau:

Enter number of terms: 6
Fibonacci series:
0
1
1
2
3
5

Rất đơn giản phải không các bạn.

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top