Home > C / C++ > Bài tập C > Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân hai số trong ngôn ngữ lập trình C, qua bày này bạn sẽ biết cách sử dụng toán tử nhân (*) và các lệnh print(), scanf().

Bài tập nhân hai số tự nhiên trong C

Bài tập C này sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số từ bàn phím, sau đó trả về kết quả là tích của hai số đó.

Ví dụ người dùng nhập vào số 3 và 4 thì kết quả sẽ trả về là 3 * 4 = 12.

#include <stdio.h>
int main() {
  double a, b, product;
  printf("Nhap vao hai so tu nhien: ");
  scanf("%lf %lf", &a, &b); 
 
  // Thuc hien phep nhan va gan vao bien product
  product = a * b;

  // %.2lf se hien thi mot so co toi da la 2 so dang sau dau phay 
  printf("Ket qua la: %.2lf", product);
  printf("\n-------------------------\n");
  printf("chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
  return 0;
}

Giải thích:

 • Mình đang gán kiểu dữ liệu cho 2 số là double. Nên khi hiển thị kết quả phải để %.2lf : Lấy 2 số ở phần thập phân sau dấu phẩy.

Kết quả: Mình nhập vào hai số 3 và 4.

bai tap c nhan 2 so PNG

Lời kết: như vậy mình đã hướng dẫn các bạn bài nhân 2 số trong C. Chúc các bạn học tập tốt...!

Profile photo of adminQuangVu

QuangVu

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP