SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân hai số trong ngôn ngữ lập trình C, qua bày này bạn sẽ biết cách sử dụng toán tử nhân (*) và các lệnh print(), scanf().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài tập nhân hai số tự nhiên trong C

Bài tập C này sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số từ bàn phím, sau đó trả về kết quả là tích của hai số đó.

Ví dụ người dùng nhập vào số 3 và 4 thì kết quả sẽ trả về là 3 * 4 = 12.

#include <stdio.h>
int main() {
  double a, b, product;
  printf("Nhap vao hai so tu nhien: ");
  scanf("%lf %lf", &a, &b); 
 
  // Thuc hien phep nhan va gan vao bien product
  product = a * b;

  // %.2lf se hien thi mot so co toi da la 2 so dang sau dau phay 
  printf("Ket qua la: %.2lf", product);
  printf("\n-------------------------\n");
  printf("chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
  return 0;
}

Giải thích:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Mình đang gán kiểu dữ liệu cho 2 số là double. Nên khi hiển thị kết quả phải để %.2lf : Lấy 2 số ở phần thập phân sau dấu phẩy.

Kết quả: Mình nhập vào hai số 3 và 4.

bai tap c nhan 2 so PNG

Lời kết: như vậy mình đã hướng dẫn các bạn bài nhân 2 số trong C. Chúc các bạn học tập tốt...!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top