SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân hai số trong ngôn ngữ lập trình C, qua bày này bạn sẽ biết cách sử dụng toán tử nhân (*) và các lệnh print(), scanf().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài tập nhân hai số tự nhiên trong C

Bài tập C này sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số từ bàn phím, sau đó trả về kết quả là tích của hai số đó.

Ví dụ người dùng nhập vào số 3 và 4 thì kết quả sẽ trả về là 3 * 4 = 12.

#include <stdio.h>
int main() {
  double a, b, product;
  printf("Nhap vao hai so tu nhien: ");
  scanf("%lf %lf", &a, &b); 
 
  // Thuc hien phep nhan va gan vao bien product
  product = a * b;

  // %.2lf se hien thi mot so co toi da la 2 so dang sau dau phay 
  printf("Ket qua la: %.2lf", product);
  printf("\n-------------------------\n");
  printf("chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
  return 0;
}

Giải thích:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Mình đang gán kiểu dữ liệu cho 2 số là double. Nên khi hiển thị kết quả phải để %.2lf : Lấy 2 số ở phần thập phân sau dấu phẩy.

Kết quả: Mình nhập vào hai số 3 và 4.

bai tap c nhan 2 so PNG

Lời kết: như vậy mình đã hướng dẫn các bạn bài nhân 2 số trong C. Chúc các bạn học tập tốt...!

Cùng chuyên mục:

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Kiểu dữ liệu Struct trong C

Trong lập trình C/C++, struct (struct collection) là một tập hợp các biến ...

Top